Звіт про роботу відділу бухгалтерського обліку, консолідованої  звітності та комунальної власності Овруцької міської ради за 2022 рік

 • 1591

 

Звіт

про роботу відділу бухгалтерського обліку, консолідованої  звітності та комунальної власності Овруцької міської ради

за 2022 рік

 

Відділом забезпечується ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності, проведення операцій з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності, правове забезпечення роботи міської ради та її виконавчого комітету, реалізація повноважень у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження комунального майна, управління об’єктами міської комунальної власності.

                   В складі відділу 8 штатних одиниць (працює 7 одиниць).

 

Бухгалтерська робота

           Для міської ради в Державній казначейській службі України відкрито 78 (сімдесят вісім) реєстраційних рахунків.

Основні функції, які виконуються:

  1. Взяття участі у розробці проекту міського бюджету.
  2. Постійний контроль за проведенням  капітальних та поточних видатків згідно проектів, договірної ціни з актами виконаних робіт.
  3. Постійний контроль за цільовим використанням коштів.
  4. Постійний контроль за встановленням посадових окладів працівникам.

Протягом 2022 року проведено та подано до ДКСУ - 1470 платіжних доручень, зареєстровано юридичних зобов’язань - 510 шт. та  фінансових зобов′язань - 1100 шт. для розрахунків з різними дебіторами та кредиторами.

Проведено синтетичний та аналітичний облік видатків, оброблено первинні документи по різним джерелам фінансування, а саме:

 • Ведення обліку розрахунків та інформації щодо заборгованості (дебіторами та кредиторами);
 • Проведення 11-х довідок  про надходження в натуральній формі;
 • Нарахування оплати праці (113 працівників);
 • Нарахування орендної плати за майно (25 договорів);
 • Нарахування плати за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами (9 договорів);
 • Нарахування квартплати за найм житла (299 договорів);
 • Нарахування орендарям на відшкодування комунальних послуг (10 установ);
 • Облік основних засобів та амортизації;
 • Перевірка підстав та списання майна;
 • Підготовка актів приймання-передачі майна (51 акт);
 • Підготовка актів списання матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів в кількості 120 шт.;

        -Прийняття та зведення 15 реєстрів на 871 особу щодо отриманих ліків за пільговими рецептами  по ЧАЕС, підготовлено щомісячну інформацію до Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської ОДА       отриманих ліків за пільговими рецептами ЧАЕС, всього рецептів - 2163 шт., в    розрізі категорій - 482 особи;

 •  Щомісячна підготовка інформації щодо зубопротезування постраждалих внаслідок ЧАЕС в розрізі категорій - 65 осіб;
 • Проведення виплати грошової винагороди - 330 осіб (нагородження грамотами, подяками);
 • Використання пільгових талонів в кількості 28206 (квитків) по пільговому перевезенню громадян автомобільним транспортом;
 •  Використання 11037 квитків по пільговому перевезенню громадян залізничним транспортом;
 • Здійснення функцій уповноважених осіб з публічних закупівель до 50 тис. грн. (302 договори).
 • Внесення даних з накладних, договорів, актів, звітів до системи E-data (810 документів);
 • На підставі опрацьованих первинних документів формування меморіальних ордерів: № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 - в кількості 258 шт.;
 • Внесення даних з меморіальних ордерів до Головної книги;
 • Щомісячно та щоквартально подання звітів та інформацій по розрахунках.

Протягом 2022 року забезпечено  дотримання термінів складання і подання звітності до:

 

Державної казначейської служби України:

 • Баланс (8 звітів);
 • Звіт про фінансові результати (8 звітів);
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (264 звіти);
 • Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги  (76  звітів);
 • Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами  власних надходжень (40 звітів);
 • Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (80 звітів);
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (100 звітів);
 • Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не  відображаються у звіті про заборгованість за бюджетними коштами (8 шт.);
 • Пояснювальна записка (8 шт.).

 

Державної податкової служби України:

  • Річний звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2021 рік;
  • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2022 рік;
  • квартальні податкові декларації екологічного податку з додатками;
 •  об’єднана квартальна звітність (1 ДФ, звітність ЄСВ), крім заробітної плати працівників міської ради, вручну заносяться дані людей, які отримують одноразові виплати, оплата ФОПам за отримання товарів, послуг в кількості  543 особи);

Фонду соціального страхування:

  • Звіт за формою № Ф4-ФСС з ТВП.

Фонду соціального захисту інвалідів:

        -   Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

 Управління соціальної політики;

  • Форма №-7 ВК (Чорнобиль) (квартальний).

Головне управління статистики:

-    Звіт із праці форма №1-ПВ (місячний, квартальний);

-    Звіт про заборгованість з оплати праці (місячний);

-    Звіт про роботу автотранспорту (квартальний);

-    Звіт про капітальні інвестиції (квартальний);

  • Звіт про житловий фонд (річна);
  • Звіт про об'єкти погосподарського обліку (річна);
  • Звіт про постачання та використання енергії (річна);
  • Звіт про використання та запаси палива.

На протязі 2022 року проводилось нарахування заробітної плати працівникам міської ради, відповідно до штатних розписів та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами) та Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам міської ради.

Підготовлено 87  довідок  працівникам міської ради за місцем вимоги.

Проведено підготовку 181 документ (авансових звітів) та здійснено облік   розрахунків з підзвітними особами (працівниками міської ради).

Проведено   списання  матеріальних  цінностей  непридатних  для  подальшого використання (підготовлено 65 актів).

При оприбуткуванні ІНМА нараховано знос у розмірі 50% вартості.

Нараховано   лікарняних   листів   та   подано   заявку   до  фонду   соціального страхування  17 заявок,  (121 працівник).

           Нараховано відпустки по ЧАЕС та подано до управління соціальної політики Коростенської РДА  11 заявок (102 працівники).

           Сформовано звіт про проведені видатки  в Овруцькій міській раді за 2022 рік.

           Здійснено контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і  облікових документів, розрахунків та платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплати праці.

           Здійснено роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової дисципліни, кошторисів витрат.

           Забезпечено збереження бухгалтерських документів.

           Здійснено ведення бухгалтерського обліку та складання звітності  по Овруцькій міській організації ветеранів України.

           Проводяться заходи по ліквідації КП «Овруцька районна друкарня» Овруцької міської ради.

           Постійно надається інформація по запитах установ та організацій, контролюючих органів.

           Виконуються інші доручення міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради.

Юридична робота та управління майном

 

Підготовлено та направлено 116 процесуальних документів судових проваджень, однією з сторін яких виступає  Овруцька міська рада,  з них 2 письмові пояснення до Господарського суду Житомирської області, відзив на касаційну скаргу до Другої судової палати Касаційного цивільного суду  в складі Верховного Суду.

      Опрацьовано, підготовлено матеріали та направлено до суду 9 позовних заяв.

      Відвідано 14 судових засідань.

      18.01.2022 р.; 22.02.2022 р.; 20.05.2022 р.; 15.06.2022 р.; 19.07.2022 р.; 27.07.2022 р.; 17.08.2022 р.; 20.09.2022 р.; 18.10.2022 р.; 30.11.2022 р.; 27.12.2022 р. прийнято участь у засіданнях  комісії з прав захисту дитини  при виконавчому комітеті Овруцької міської ради.

      З метою раціонального використання комунального майна Овруцької міської ради підготовлено та направлено 31 лист-претензію стосовно погашення заборгованості найбільших боржників.

      Підготовлено 23 проекти договорів та 11 додаткових угод.

      Підготовлено та розроблено тендерну документацію, запущено 5 процедур закупівель, шляхом проведення відкритих торгів.

      Підготовлено документацію та запущено 3 процедури закупівлі шляхом проведення переговорної процедури.

      Оголошено 1 закупівлю без використання електронної системи.

      За результатами проведених вищевказаних закупівель складено 38 протоколів уповноваженої особи.

      Укладено та підписано 16 договорів. Складено та підписано 74 додаткові угоди.

      Завершено приватизацію об’єктів малої приватизації - нежитлових будівель та підписано 2 договори купівлі-продажу.

      Підготовлено та оголошено 2 аукціони з приватизації майна.

      Підготовлено документацію та здійснено перереєстрацію транспортних засобів Овруцької міської ради.

      Надано  консультації з питань приватизації житла, взяття на квартирний облік та прийнято 3 заяви про взяття на квартирний облік.

      Прийнято 8 заяв про приватизацію житла та видано 8 свідоцтв про право власності на житло.

      Видано 14 довідок громадянам про те, що їх не було притягнуто до адміністративної відповідальності та 4 довідки громадянам про те, що вони не брали участь у приватизації державного житлового фонду.

      Видано 8 ордерів на житлові приміщення.

                   Видано 2 спеціальні ордери на заселення житлових приміщень громадянам   ВПО та 2 відповідні договори найму житла.

          Взято на облік 21 сім’ю ВПО, які потребують отримання житла з фонду житла ВПО.

                  Підготовлено 1 договір найму соціального житла.

            Надано роз’яснення 4 особам з числа дітей-сиріт про порядок виплати грошової компенсації за житло та інформацію про черговість.

           Видано 15 дублікатів свідоцтва про право власності на житлові будинки.

           Видано 12 довідок громадянам про перебування їх на квартирному обліку.

           Надано 3 консультації  з питання розміщення об’єктів реклами.

           Сформовано та надано оновлену інформацію УСП Коростенської РДА про перебування на квартирному обліку учасників бойових дій та інвалідів війни.

           Підготовлено та надано інформацію відділу Державного реєстру виборців про зміни адрес.

           Підготовлено відповідні матеріали для організації аукціонів з оренди комунального майна, за результатами яких  підписано 12 договорів оренди комунального майна.

           Підготовлено та підписано договори оренди та договори на відшкодування коштів за спожиті комунальні послуги по адміністративному приміщенню міської ради.

           Проведено систематизацію об’єктів нерухомого майна комунальної власності, які підлягають приватизації за процедурою аукціону та які підлягають здачі в оренду.

           Підготовлено інформацію на Житомирську ОДА про кількість військовослужбовців та інвалідів, які перебувають на квартирному обліку при міськвиконкомі.

           Надано роз’яснення 5 особам щодо порядку проведення аукціонів на нежитлові приміщення.

           Надано методичну допомогу Словечанській ОТГ з питання визнання в судовому порядку права власності на безгосподарне нерухоме майно.

           Надано відповідні роз’яснення 2 громадянам про порядок визнання в судовому порядку права власності за набувальною давністю на нерухоме майно, в якому він проживає.

           Розміщено інформацію в ЄТС про об’єкти, які підлягають передачі в оренду.

           Здійснено внесення відомостей про присвоєні адреси до реєстру адрес.

           Підготовлено заяву до Овруцького районного суду про визнання спадщини відумерлою по вул. Ващука в м. Овруч.

           Підготовлено та надано інформацію Міністерству ветеранів України щодо потреби у наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення в Овруцькій міській територіальній громаді.

           Протягом 2022 року на розгляд виконавчого комітету підготовлено та винесено 113 проектів рішень, на розгляд сесії Овруцької міської ради – 105 проектів рішень.  Підготовлено 25 розпоряджень Овруцького міського голови.

Постійно здійснюється опрацювання вхідної кореспонденції, яка надходить від громадян, підприємств, установ, організацій,  та надаються відповіді на звернення, заяви та листи.

 

Начальник відділу-головний бухгалтер

відділу бухгалтерського обліку

консолідованої звітності

та комунальної власності                                                        Катерина ДАВИДЮК