Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012року № 5203-VI

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 року № 2806-IV

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 року № 3392-VI

Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997року № 280/97-ВР

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року.№ 393/96-ВР

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг» від 03.01.2013 року № 13

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги» від 30.01.2013 року № 44

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» від 01.08.2013 року № 588

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 року № 118

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг» від 04.12.2019 року № 1137

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 року №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Гід державних послуг. Банер