Звіт КУ «Овруцький інклюзивно – ресурсний центр» за 2022 р

  • 1084

 

З В І Т

про проведену роботу КУ «Овруцький інклюзивно – ресурсний центр»

за 2022 рік

          Комунальна установа «Овруцький ІРЦ» Овруцької міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну  середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту,  Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ від 22.08.2018 № 617, від 21.10.2020 № 983, від 21.07.2021 № 765.

          З метою виявлення особливих освітніх потреб із зазначенням категорій типів труднощів фахівцями ІРЦ було проведено 54 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку особи. За результатами яких відбулися ознайомлення батьків (законних представників) дитини з результатами обстеження, умовами навчання та надання відповідних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитини. Постійно надавалися рекомендації педагогам закладів освіти щодо складання, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку дитини в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей особи, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку осіб з особливими освітніми потребами.

          Фахівці ІРЦ проводили корекційно-розвиткові заняття за напрямками: «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовленнєва діяльність», «Соціально-побутове орієнтування», «Психомоторний та сенсорний розвиток», «Ритміка», «Лікувально-фізична культура», «Альтернативна комунікація», «Логопедичні заняття», «Розвиток мовлення».

          Протягом року велися реєстри дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ, реєстр закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, реєстр фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами.

          Постійно проводиться моніторинг динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами та закладами освіти, в яких вони навчаються. Фахівці ІРЦ  є учасниками засідань команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами під час яких надається педагогічним працівникам методична допомога щодо складання, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, поради щодо організації освітнього простору та здійснення необхідних адаптації і модифікації освітнього процесу.

          Батьки (законні представники)  дітей з особливими освітніми потребами мають змогу в ІРЦ ознайомитися з мережею закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та умовами  зарахування до цих закладів.

          Відбувається постійна взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, службою у справах  дітей.

          Інформаційно-просвітницька діяльність комунальної установи здійснювалася через проведення семінарів для асистентів вчителів та практичних психологів Овруцької, Словечанської, Гладковицької, Народицької громад. Проводилися майстер-класи фахівцями, які були розповсюджені через офіційну фейсбук-сторінку комунальної установи.  Дана сторінка постійно поповнюється корисними матеріалами, матеріалами для педагогічних працівників та батьків (законних представників) дітей з особливими освітніми потребами.

          Цьогоріч відбулися тренінгові заняття для дітей з-поміж сімей внутрішньо переміщених осіб. В ході цих занять діти мали змогу сформувати навички саморегуляції власного емоційного стану, опанували техніки дистанціювання від негативних думок і переживань, навчилися технік зцілення. Також для дітей,  що потребують допомоги були організовані заняття з соціально-побутового орієнтування, уроки життя на яких діти формували навички та розвивали вміння, що знадобляться у повсякденному житті.

          Фахівці ІРЦ постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень та фахову майстерність,  зокрема пройшли навчання по запровадженню послуги раннього втручання. Займаються самопідготовкою опрацюванням літератури та активно проходять вебінари з питань навчання та розвитку  дітей з особливими освітніми потребами.

          На базі ІРЦ створена Терапевтична кімната іграшок з ініціативи Інституту Інтегративної Арттерапії, мета якої полягає в корекції наслідків психологічної травми у дітей за допомогою комплексу іграшок.

Директор                                                                 Ірина ШАДУРА