Офіційні правила програми TalentA-2023

  • 111

Фото без описуПРЕАМБУЛА

Освітньо-грантова Програма TalentA (далі – Програма), ініційована міжнародною сільськогосподарською компанією Corteva Agriscience, буде реалізована на території України у березні-жовтні 2023 року в онлайн-форматі.

Програма передбачає проведення навчального онлайн-хабу для жінок-лідерок, зайнятих у сільському господарстві. Учасниці, які прослухають щонайменше 80% навчальної програми і будуть мати ідею для розвитку свого бізнесу, отримають можливість взяти  участь у подальшому Конкурсі проєктів для отримання грантів – з визначенням та нагородженням Переможниць Конкурсу.

Мета Програми: використовуючи сучасні інструменти комунікацій, посилити поінформованість та спроможність сільських жінок, задіяних у сільськогосподарському виробництві, щодо можливостей доступу до фінансів та інформації, яка б допомогла їм забезпечити життєздатність та розвиток власного бізнесу в умовах війни відповідно до практик сталого розвитку та актуальних потреб територіальних громад і Учасниць Програми.

Завдання Програми:

●        сформувати групу жінок, задіяних у сільськогосподарському виробництві (далі – Учасниці), та на основі розробленої Програми надати їм доступ до інформації й забезпечити можливість доступу до грантових коштів з метою розвитку їхнього бізнесу та переваг для їх громад;

●        організувати й реалізувати в онлайн-режимі навчальний онлайн-хаб для Учасниць та стимулювати розробку ними життєздатних проєктів, які відповідають потребам їх бізнесу з урахуванням впливу війни, а також сприяють досягненню цілей сталого розвитку й спрямовані на задоволення актуальних потреб територіальних громад;

●        сприяти реалізації найкращих проєктів шляхом надання Учасницям інформаційної та консультативної підтримки з питань розробки проєктів та їх впровадження, а Переможницям – грантів від Засновника Конкурсу;

●        забезпечити висвітлення перебігу та підсумків Програми;

●        донести до широкої громадськості інформацію про підходи й результати інформаційно-просвітницької діяльності компанії Corteva Agriscience, її зусилля задля посилення спроможності та позиції жінок в аграрному секторі, стимулювання суспільної уваги до пошуку та підтримки жінок-лідерок, зайнятих у сільському господарстві.

Терміни та положення:

Ініціатор/Засновник – компанія Corteva Agriscience, яка започаткувала і забезпечує реалізацію Програми в Україні.

Виконавець – Громадська організація “Буковинська агенція регіонального розвитку”, яка організовує Програму “ТалентА” у 2023 році.

Організатори - представники Засновника та Виконавця, залучені до реалізації Програми.

Партнер – організації, установи та інші юридичні особи, які підтримують Програму і сприяють її реалізації шляхом надання організаційної, інформаційної, освітньої допомоги тощо.

Учасниця – особа, яка відповідає вимогам Програми, зазначеним у Правилах, прийняла та зобов'язалась виконувати їх умови, а також вчасно заповнила  Анкету для участі.

Анкета-заявка на участь у Програмі – форма, розміщена на офіційному ресурсі Програми, яку заповнює особа, що виявила бажання взяти участь у Програмі.

Офіційний ресурс Програми - сайт та сторінка програми у мережі Facebook:

●     https://www.corteva.com.ua/social-responsibility/TalentA/TalentA.html

●     https://www.facebook.com/talentaukraine

Проєкт – бізнес-проєкт, розроблений Учасницею, який передбачає розвиток бізнесу Учасниці через впровадження складових соціальної відповідальності, що сприятиме досягненню цілей сталого розвитку і задоволенню актуальних потреб територіальних громад.

Комітет з інвестицій в громади Засновника програми – колегіальний орган Програми, основним завданням якого є відбір Учасниць для участі у відповідних етапах Програми, а саме: визначення Фіналісток Програми для участі в Конкурсі грантових проєктів та формування шорт-листа конкурсних робіт, допущених до визначення Експертною Радою переможниць Програми.

Експертна Рада – колегіальний орган Програми, основним завданням якого є визначення переможниць Конкурсу грантових проєктів  згідно з відповідними критеріями оцінювання. До складу Експертної Ради входять представники Ініціатора Програми, лідери галузі та громадської думки, представники Партнерів.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Програма ініційована компанією Corteva Agriscience та виконується Громадською організацією “Буковинська агенція регіонального розвитку”.

1.2. Правила поширюються на всіх осіб, що беруть участь у Програмі, а саме: членів Експертної Ради, Учасниць, Партнерів, а також інших осіб, у яких виникають права та обов'язки відповідно до Правил. Такі особи, беручи участь у Програмі, безумовно погоджуються з Правилами та умовами участі в Програмі.

1.3. Експертна Рада здійснює свою діяльність незалежно, ухвалює свої рішення вільно, керуючись власними переконаннями, виходячи з мети та правил Програми.

1.4. До участі в Програмі допускаються Учасниці, які погодилися з Правилами, та відповідають вимогам, які до них висуваються Правилами.

1.5. Учасниця Програми або будь-яка інша особа, що бере участь у Програмі, гарантує та підтверджує, що під час реалізації Програми та/або будь-якої іншої участі в Програмі, жодним чином не порушуватиме вимог законодавства України та не вчинятиме дій, що можуть зашкодити організаторам, у тому числі їхній діловій репутації.

1.6. Комітет з інвестицій в громади Засновника програми залишає за собою право не допустити до участі в Програмі Учасниць, які не відповідають умовам Програми, визначених даними Правилами.

1.7. Період реалізації Програми: з 08.03.2023 до 30.10.2023.

1.8. Період реалізації Програми та проведення будь-якого з її етапів може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку.

 1.9. Виконавець за узгодження з Ініціатором або за його розпорядженням має право в односторонньому порядку вносити зміни до Правил. Інформація про відповідні зміни розміщується на сайті Програми.

ОСОБИ ТА ОРГАНИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

2.1. Особами та органами, що беруть участь у Програмі є: Комітет з інвестицій в громади Засновника Програми, Учасниці, Експертна Рада та Партнери й інші особи, залучені Засновником та Виконавцем задля належної реалізації мети та цілей Програми.

2.2. До участі у Програмі TalentA-2023 допускаються жінки, які відповідають таким критеріям участі:

●        постійно працює в, і/або є власницею/співвласницею сільськогосподарського виробництва (незалежно від форми власності), яке офіційно зареєстроване й здійснює діяльність в агросекторі не менше  одного року;

●        жінка або сільськогосподарське виробництво, на якому вона працює, є власницею або співвласницею, зареєстровані у населеному пункті України з чисельністю населення не більше 10 000 осіб;

●        вчасно зареєструвалась для участі в Програмі, заповнивши анкету-заявку на офіційному ресурсі Програми;

●        на момент заповнення анкети-заявки має 18 років;

●        відносно неї не розглядаються справи про адміністративні правопорушення;

●        не є підозрюваною та/або обвинуваченою у вчиненні кримінального правопорушення;

●        не має судимості за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

●        не працевлаштована в групі компаній Corteva Agriscience або юридичних особах, що співпрацюють із Corteva Agriscience для надання послуг;

●        ознайомилась із Правилами Програми, прийняла їх умови та зобов'язалась їх виконувати.

 2.3. До участі у Програмі не допускаються Учасниці програми TalentA попередніх років, окрім учасниць програми TalentA-2022, які не завершили навчання у зв’язку з перебуванням на час навчання на окупованих територіях, за умови дотримання ними положень п. 2.2.

2.4. Компанія Corteva Agriscience розглядає можливість залучення Учасниць із тимчасово окупованих територій у майбутніх циклах Програми, за умови повернення таких територій під контроль України та відсутності на цих територіях активних бойових дій.

2.6. Учасниця зобов'язується:

●        за запитом Організаторів та у встановлені ними строки надавати достовірні дані та інформацію щодо своєї діяльності на всіх етапах Програми;

●        за запитом Організаторів брати участь у зйомках інформаційних сюжетів чи інших аудіовізуальних матеріалів, давати інтерв'ю та коментарі;

●        надавати Експертній Раді інформацію, документи чи будь-які інші відомості, що стосуються участі Учасниці у Програмі;

●        неухильно дотримуватися Правил Програми;

●        за винятком ситуацій з обставинами непереборної сили або за умови добровільної та зафіксованої сторонами відмови від участі у Програмі, брати участь у Програмі на всіх її етапах, у час, дату та в місці, зазначених у Правилах або в отриманих від Організаторів повідомленнях – з допомогою електронної пошти та/або телефонного зв'язку та/або повідомлення у соціальних мережах та/або месенджерах. Учасниця гарантує цілодобову працездатність засобів зв'язку, вказаних при заповненні анкети-заявки та своєчасне письмове повідомлення Організаторів про будь-які зміни зазначених даних щодо засобів зв'язку;

●        відповідати на дзвінки, текстові або електронні повідомлення представників Програми;

●        не вчиняти дій або бездіяльності, наслідком яких може стати порушення прав та інтересів інших осіб.

2.7. Комітет з інвестицій в громади Засновника Програми.

2.7.1. Основними функціями та обов'язками Комітету з інвестицій в громади Засновника Програми є такі:

●        визначення списку Учасниць Програми;

●        визначення Фіналісток Програми для участі в Конкурсі грантових проєктів та формування шорт-листа конкурсних робіт для визначення в Експертною Радою переможниць Програми;

●        подання Організаторам пропозицій щодо удосконалення реалізації Програми.

2.7.2. Кількісний та персональний склад Комітету з інвестицій в громади, порядок роботи та ухвалення рішень визначаються Засновником Програми.

2.8. Експертна Рада.

2.8.1. Основними функціями та обов'язками Експертної Ради є такі:

●        визначення Переможниць Конкурсу грантових проєктів на базі сформованого шорт-листа та згідно з відповідними критеріями оцінювання;

●        сприяння створенню позитивного іміджу Програми;

●        подання Організаторам пропозицій щодо удосконалення реалізації Програми.

2.8.2. Кількісний та персональний склад Експертної Ради, порядок роботи та ухвалення рішень визначаються Організаторами, а після формування Експертної Ради – Радою разом з Організаторами.

2.8.3. Рішення Експертної Ради ухвалюються простою більшістю, відкритим голосуванням та оформлюються протоколом.

2.8.4. У випадках виникнення суперечок Голова Експертної Ради має вирішальний голос.

2.9. Нагляд за дотриманням Офіційних правил Програми TalentA, включно з організацією відбору Учасниць, навчального процесу, процесу визначення Фіналісток та Переможниць Конкурсу грантових проєктів, здійснюють Засновник та Виконавець Програми, гарантуючи прозорість, неупередженість та відкритість процесів на всіх етапах Програми.

2.10. Організатори на власний розсуд здійснюють популяризацію та рекламу Програми – як власними силами, так і за допомогою залучення третіх осіб, використовуючи для цього власні канали комунікацій та можливості третіх осіб – за взаємною згодою і на чітко визначених умовах.

2.11. Заохочується популяризація програми TalentA та її Засновника – компанії Corteva Agriscience – Учасницями через комунікаційні ініціативи, включаючи ЗМІ, соціальні мережі, сайти Учасниць та їхніх підприємств тощо.

ЕТАПИ ПРОГРАМИ

3.1. Етап 1. Відбір учасниць.

3.1.1. Прийом заявок на участь у Програмі ТalentA-2023 розпочинається з моменту оголошення про старт Програми на сайті  Програми  і триватиме до 23:59 30 травня 2023 року за київським часом. Реєстрація відбуватиметься шляхом заповнення анкети-заявки, розміщеної на сайті Програми.

3.1.2.  У період з 1 до 16 червня 2023 року Організатори здійснять відбір Учасниць відповідно до критеріїв, встановлених цими Правилами.

 

3.1.3. Результати відбору будуть оприлюднені Організаторами на офіційних ресурсах Програми до 20 червня 2023 р. Учасниць, які пройшли відбір, буде особисто повідомлено про результати через контакти, зазначені в анкеті-заявці на участь.

3.2. Навчальний хаб.

3.2.1. Освітній курс в навчальному онлайн-хабі триватиме з 1 липня до 31 серпня 2023 року.

3.2.2. Освітні заходи відбуватимуться у робочі дні, щонайменше двічі на тиждень, з 19 до 21 год.

3.2.3 Учасниці, які відвідають або прослухають щонайменше 80% лекцій обов’язкової частини навчального онлайн-хабу отримають Сертифікат про участь в освітній Програмі, а також можливість взяти участь у Конкурсі грантових проєктів.

3.3. Підготовка та участь у Конкурсі грантових проєктів.

3.3.1. Учасниці працюватимуть над проєктами індивідуально та в супроводі менторів у період з 1 вересня до 24 вересня 2023 року.

3.3.2. Термін подання грантових проєктів спливає о 23:59 24 вересня 2023 року за київським часом. Усі проєкти, подані на Конкурс, мають відповідати умовам Конкурсу, викладеним на сайті Програми. У випадку недотримання заданих критеріїв Організатори можуть відмовити Учасниці в участі у Конкурсі грантових проєктів.

3.3.3. У період з 25 вересня до 12 жовтня відбудеться визначення переможниць Конкурсу грантових проєктів згідно зі встановленими критеріями оцінювання та умовами, викладеними на сайті Програми.

3.3.4 Експертна Рада ухвалює рішення про визначення Переможниць Конкурсу грантових проєктів не пізніше 15 жовтня 2023 року та оприлюднює його під час церемонії нагородження Програми.

3.3.5 Церемонія нагородження Переможниць та Учасниць Програми TalentA-2023 відбудеться в період між 15 та 25 жовтня 2023 року. Формат церемонії нагородження буде визначено на початку жовтня.

4. Реалізація проєктів.

4.4.1. Підписання грантових угод з Переможницями відбудеться у період до 01 листопада 2023, за умови вчасного надання Переможницями всіх даних для підписання таких угод.

4.4.2. Впровадження грантових проєктів розпочнеться з 01 листопада 2023.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ ПЕРЕМОЖНИЦЯМИ ПРОГРАМИ

4.1. Умови та порядок проведення Конкурсу грантових проєктів є невід’ємною частиною правил, оприлюднюється Організаторами на офіційних ресурсах Програми та поширюється серед Учасниць програми засобами електронного зв’язку.

4.2. Засновник Програми, компанія Corteva Agriscience, встановив, що максимальний розмір одного гранту складає 220 000 грн. При цьому Засновник Програми  планує підтримати проєкти щонайменше 5-ти Учасниць.

4.3. Цільове спрямування грантів - розвиток бізнесу Учасниці через впровадження складових соціальної відповідальності, що сприятиме досягненню цілей сталого розвитку і задоволення актуальних потреб територіальних громад.

4.4. До участі у Конкурсі грантів не допускаються Учасниці, які на період проведення Програми:

● є працівницями інституцій державної влади та органів місцевого самоврядування, включаючи тих, які займають непредставницькі та/чи невиборні посади;

●    пперебувають на тимчасово окупованій території (відповідно до ст.13 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).

●     бізнес якої перебуває на тимчасово окупованій території (відповідно до ст.13 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).

4.5. Переможниці отримують гранти після підписання грантової угоди з Виконавцем у порядку та термін, визначені Засновником.

ДОЗВОЛИ ТА ЗГОДИ

5.1. Персональні дані.

5.1.1. Учасниця як суб'єкт персональних даних надає Організаторам згоду на накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем персональних даних, добровільно наданих при заповненні анкети-заявки на участь у Програмі та/або під час реєстрації, а також в інших випадках, визначених Правилами. Власниками персональних даних є Організатори.

5.1.2. Учасниця підтверджує, що ознайомлена із її правами як суб'єкта персональних даних, які викладені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Учасниця надає дозвіл на отримання смс-повідомлень та/або електронних листів та/або повідомлень у соціальних мережах за номером мобільного телефону, адресою електронної пошти, профілю у соціальних мережах, які Учасниця зазначила при заповненні Анкети.

5.3. Учасниця усвідомлює соціальне значення Програми, її мету та цілі, викладені у Правилах, а також те, що основною метою діяльності Організаторів є повне, об'єктивне та неупереджене висвітлення діяльності осіб, що беруть участь у Програмі, розуміє, що Організатори можуть збирати, обробляти, зберігати, використовувати, розповсюджувати інформацію щодо Учасниці, яка, зокрема, але не обмежуючись (1) вказана при заповненні анкети-заявки, (2) задекларована у Програмі, (3) надана Організаторам чи будь-якій іншій особі під час інтерв'ю, (4) розміщена на сторінці Учасниці в соціальній мережі, що вказана нею під час заповнення анкети-заявки або (5) будь-яка інша інформація, отримана та зафіксована організаторами щодо Учасниці.

5.3.1. Учасниця усвідомлює, що протягом участі у Програмі такі відомості чи інформація можуть фіксуватися Організаторами чи іншими особами з допомогою фото-, кіно-, теле-, відеозйомки, а також те, що така інформація може стосуватися особистого життя Учасниці, в тому числі у соціальних мережах, програмах та мобільних додатках для обміну повідомленнями тощо.

5.3.2. Учасниця надає свою безвідкличну згоду на таку фіксацію, збір, обробку, зберігання, використання, розповсюдження відомостей та інформації щодо Учасниці чи таких відомостей та інформації, що стосуються Учасниці.

5.4. Учасниця надає повну та безумовну згоду на знімання на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку та іншу фіксацію зображення Учасниці під час участі в Програмі та протягом періоду її реалізації (далі – «Зображення»), а також на обробку, зберігання, використання, розповсюдження матеріалів із Зображенням та за участю Учасниці.

5.4.1. Учасниця усвідомлює, що Зображення може бути публічно показане, відтворене або розповсюджене в будь-який спосіб, пов'язаний з реалізацією Програми, її просуванням/популяризацією, анонсуванням, рекламою Програми та в будь-який інший спосіб, як на території України, так і на території інших країн світу без обмеження строком. При цьому Учасниця жодним чином не заперечуватиме й не оскаржуватиме таке використання Зображення.

5.4.2. Учасниця дає згоду на компіляцію Зображення з іншими зображеннями, текстом, графікою, плівкою, аудіовізуальними творами, а також на його монтаж, модифікацію чи внесення інших змін у процесі створення і використання матеріалів із Зображенням.

5.4.3. Учасниця відмовляється від попереднього ознайомлення з матеріалами, зокрема, інтерв'ю з Зображенням, а також зі зміненим Зображенням, та не висуватиме до Організаторів та інших пов'язаних з реалізацією Програми осіб вимог щодо видалення чи іншого редагування відзнятого/зміненого матеріалу з Зображенням.

5.5. Учасниця гарантує, що докладе всіх можливих зусиль для мінімізації впливу будь-яких обставин, які протягом Програми перешкоджають або можуть перешкодити в майбутньому участі Учасниці у Програмі, а також таких, що можуть створити для Учасниці будь-які перешкоди на роботі (навчанні) та в приватному (особистому) житті у зв'язку з участю Учасниці у Програмі.

5.6. Учасниця надає Організаторам виняткове право на використання без обмеження за територією, формою та способом об'єктів права інтелектуальної власності, що будуть створені/використані Учасницею під час участі в Програмі, а також на надання дозволу на використання таких об'єктів третіми особами, на строк дії Програми та три роки після її закінчення.

5.6.1. Використання Організатором або третіми особами об'єктів інтелектуальної власності буде здійснюватися з метою популяризації та рекламування Програми, розміщення таких об'єктів на Сайті, на інших сайтах у мережі Інтернет, розповсюдження засобами телебачення, з метою реалізації своїх функцій, що передбачені Правилами та/або іншими документами, що мають бути затверджені відповідно до Правил тощо.

5.7. Члени Експертної Ради надають Організаторам згоду на використання їхніх імен, зображень, інформації про приналежність до громадських організацій, біографічних даних тощо через розміщення такої інформації на сайті, поширення такої інформації на інших вебсайтах у мережі Інтернет, в ефірі телевізійних каналів на території України, у друкованих та інших засобах масової інформації, у соціальних мережах тощо з метою підтримання обізнаності невизначеного кола осіб про участь таких осіб у Програмі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Учасниця несе персональну відповідальність за свої дії під час участі у Програмі, за шкоду, заподіяну будь-якій особі, за невиконання зобов'язань та домовленостей між Учасницею та Спонсором, за використання об'єктів права інтелектуальної власності тощо та за будь-які дії, які шкодять репутації інших Учасниць та/або Засновника, Організаторів і Партнерів Програми. Наведений перелік не є вичерпним.

6.2. Організатори не несуть відповідальності за зміст проєктів та достовірність інформації, що надається Учасницями.

6.3. Експертна Рада несе відповідальність за ухвалені нею рішення.

6.4. Комітет з інвестицій в громади Засновника Програми несе відповідальність за ухвалені ним рішення.

6.5. Учасниці несуть відповідальність за неможливість відвідування лекцій через відсутність доступу до якісного інтернет-зв'язку, за заповнення анкети-заявки, зміст та можливість реалізації проєкту, за неотримання повідомлень з допомогою електронної пошти та/або телефонного зв'язку та/або повідомлення у соціальних мережах тощо, у зв'язку із обставинами, які не залежать від Організаторів.

6.6. Якщо Учасниця умисно надала в Анкеті недостовірні відомості про себе, не виконує та/або неналежно виконує свої зобов'язання, встановлені Правилами, не відвідує заняття (за винятком обставин непереборної сили), Організатори мають право припинити участь Учасниці у Програмі в односторонньому порядку.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані Правилами, вирішення таких питань Організатори залишають за собою. Таке рішення Організаторів є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.2. Рішення Організаторів, Комітету з інвестицій в громади Засновника Програми, Експертної Ради, включно з результатами голосувань (незалежно від способів такого голосування), що стосуються ходу розвитку подій Програми та визначення переможниць тощо є остаточними, не підлягають оскарженню, роз'ясненню, скасуванню, перегляду; Учасниця підтверджує, приймає та погоджується із такими рішеннями, а також гарантує, що утримається від того, щоб ставити під сумнів або оскаржувати їх у будь-якому порядку.

7.3. Терміни, зазначені у Правилах, стосуються винятково Програми, що проводиться в рамках Правил.

7.4. Усі питання, прямо не врегульовані Правилами, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

ЧАСТІ ПИТАННЯ

Чи є вікові обмеження для Учасниць Програми?

Участь у Програмі можуть брати жінки віком від 18 років – верхня вікова межа правилами не встановлена.

Чи є участь у Програмі TalentA безкоштовною?

Так, участь в Програмі TalentA є безкоштовною для всіх Учасниць і на всіх етапах Програми.

Організатори наголошують, що участь у Програмі є безкоштовною, але її мета – дати знання та ідеї саме тим, хто прагне розвитку та вдосконалення, і Сертифікат Учасниці Програми TalentA має засвідчувати нову якість підготовки Учасниць. Відповідно до оновлених правил, до участі у Конкурсі грантових проєктів буде допущено Учасниць, які відвідають не менше 80% лекцій обов’язкової частини навчального онлайн-хабу.

Також, згідно п. 6.6. Офіційних Правил програми, якщо Учасниця "... не виконує та/або неналежно виконує свої зобов'язання, встановлені Правилами, не відвідує заняття (за винятком обставин непереборної сили), Організатори мають право припинити участь Учасниці у Програмі в односторонньому порядку".

Організатор створює всі умови для плідної роботи Учасниць Програми, відкритий до діалогу щодо вдосконалення навчального процесу, натомість наполягає на безумовному дотриманні Правил TalentA.

Якщо Учасниця програми переїхала у зв’язку з бойовими діями, чи може вона брати участь у Конкурсі грантових проєктів?

Учасниці, які на період проведення Програми через бойові дії перевезли свою діяльність в галузі сільського господарства на нове місце в межах України, (за виключенням тимчасово окупованих територій), можуть брати участь як у навчальній частині Програми, так і у Конкурсі грантових проєктів.

До участі виключно у навчальній частині Програми (без права участі у Конкурсі грантових проєктів) допускаються Учасниці, які на період проведення Програми:

●       є працівницями інституцій державної влади та органів місцевого самоврядування, включаючи тих, які не займають представницьких чи виборних посад;

●       перебувають на тимчасово окупованій територіїх (відповідно до ст.13 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).

Компанія Corteva Agriscience розглядає можливість залучення Учасниць із тимчасово окупованих територій у майбутніх циклах Програми, за умови повернення таких територій під контроль України та відсутності на цих територіях активних бойових дій.

Чи може ОТГ як юридична особа подати документи на Конкурс?

Правила чітко визначають, що участь у Програмі можуть брати винятково фізичні особи. Але ОТГ може виступати партнером Учасниць у реалізації проєкту в різних форматах – від співфінансування до організаційної підтримки. Організатори вітають таку співпрацю і розглядають її як чинник, що посилює позиції проєкту.

Нагадаємо також, що Учасницями Програми НЕ можуть бути особи, що працевлаштовані в групі компаній Corteva Agriscience або юридичних особах, що співпрацюють із Corteva Agriscience шляхом надання послуг, а також ті, хто обіймає державну чи виборну посаду.

Чи можуть Учасниці відвідувати заняття вибірково?

Правила передбачають присутність Учасниць на всіх заняттях – так зафіксовано у Правилах Програми, які всі Учасниці зобов'язані прочитати і дати свою поінформовану згоду на їх дотримання, засвідчивши цим розуміння своїх прав та обов'язків.

Офіційний сертифікат про завершення навчання отримають тільки ті Учасниці, які відвідали мінімум 80% лекцій обов’язкової частини навчального онлайн-хабу. Отримання Сертифікату надає доступ до подальшої участі в Конкурсі грантових проєктів.

Зі свого боку, Організатор з розумінням ставиться до напруженого графіку роботи Учасниць, особливо в умовах війни, тому забезпечив проведення навчання в онлайн-режимі у вечірні години у будні дні. Як свідчить досвід попередніх циклів Програми, це дає можливість навчатися у найбільш комфортній для Учасниць локації, зберігаючи мобільність.

Нагадуємо також, що наявність якісного інтернет-зв'язку та робочого пристрою для виходу в онлайн-простір – обов'язкова вимога до Учасниць проєкту.

Чи може бюджет проєкту перевищувати суму гранту?

Максимальний бюджет кожної окремої проєктної заявки, що може бути профінансована з коштів гранту Програми TalentA-2023, складає 220 000 грн. Якщо бюджет перевищує суму гранту, учансиця має підтвердити наявність та джерела додаткового фінансування понад суму гранту. Наявність партнерів або інших підтверджених джерел додаткового фінансування проєктів вітається, і вони мають бути зазначені в проєктній заявці.

Чи можна буде змінювати тему проєкту, якщо за час навчання сформується така потреба?

Як засвідчив досвід, у процесі навчання Учасниці можуть коригувати або й змінювати тему проєкту – нові знання та інформація, отримані під час навчання, стимулюють генерацію ідей та ширший погляд на оцінку проблеми.

Але за будь-яких змін Засновник Програми Corteva Agriscience розглядатиме винятково ті конкурсні проєкти, які відповідатимуть цілям Конкурсу, а саме проєкти, які б допомогли забезпечити життєздатність та розвиток бізнесу Учасниць в умовах війни відповідно до практик сталого розвитку та актуальних потреб територіальних громад і Учасниць Програми.

Якщо я працюю найманою робітницею на агропідприємстві, але маю власне господарство і хочу взяти участь у Програмі саме як власниця, проте я ще не зареєструвала юридичну особу – чи можу я подавати заявку на участь в TalentA?

Правила чітко визначають критерії: наявність юридичної особи та термін роботи підприємства – не менше одного року. Тому можна взяти участь, як представниця підприємства, на якому працюєте, пройти курс навчання, а знання застосувати для розбудови власного бізнесу. Такою є мета нашої Програми – дати жінкам-фермеркам знання та інструменти для розвитку і задоволення нагальних потреб громад.

Чи можуть брати участь у Програмі TalentA представниці Громадських Організацій?

Нагадуємо, що умови участі в Програмі є наступні: постійна діяльність у офіційно зареєстрованому сільськогосподарському виробництві терміном не менше одного року - отже, участь можлива.

Громадська Організація має бути зареєстрована як юридична особа, надати код ЄДРПОУ і, відповідно до свого Статуту, працювати в/або мати відношення до агроcектору.