Мобінг як підстава для звільнення

  • 68

Фото без описуМобінг як підстава для звільнення

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець чинив мобінг стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили. У такому разі працівнику виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Своєю чергою роботодавець також може звільнити працівника з власної ініціативи у випадку вчинення працівником мобінгу, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили.

Крім того, трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний також у випадку вчинення керівником компанії мобінгу незалежно від форм прояву та/або невжиття заходів щодо його припинення, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили.

Головний державний інспектор відділу з питань праці управління інспекційної діяльності у Житомирській області
Халімончук Тетяна Миколаївна