Проєкт рішення 44-ї (позачергової) сесії VIII скликання Овруцької міської ради Про звернення депутатів Овруцької міської ради до всіх органів законодавчої та виконавчої влади вищого рівня

  • 499

 

Фото без описуУ К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Проект

Сорок четверта сесія                                                         VІІI скликання

(позачергова)

 

від 04 липня 2023 року      №

 

Про звернення депутатів Овруцької міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з управління зоною відчуження щодо недопущення прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  зважаючи на  актуальність та соціальну значимість даного питання, Овруцька міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

  1. Схвалити текст звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з управління зоною відчуження щодо недопущення прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»(додається).
  2. Доручити міському голові Коруду І.Я. підписати та направити дане звернення до адресатів, зазначених у п.1 рішення.

Овруцький міський голова                      Іван КОРУД

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 04.07.2023 р. № ____

 

 

Президенту України

 

Верховній Раді України

 

Кабінету Міністрів України

 

Державному агентству України з

управління зоною відчуження

 

 

Звернення

депутатів Овруцької міської ради

 

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Положення статті 16 Основного закону України зобов’язують державу нести відповідальність за впровадження системи заходів щодо розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням захисту прав, інтересів, гарантій, наданих особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та прямо зазначають, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.

Тобто,  покладення Конституцією України на державу обов’язку захищати осіб, які постраждаливід наслідків Чорнобильської катастрофи, вказує на особливий статус таких осіб у контексті їх соціального захисту  та охорони здоров’я, а відтак - обумовлює посилений їх соціальний захист.

Разом з тим, рішенням Конституційного Суду України від 07.04.2021 № 1-р(ІІ)/2021 зазначено, що держава може змінювати законодавче регулювання у сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проте в разі зміни такого регулювання вона не повинна вдаватися до обмежень, що порушують сутність їх індивідуальних прав, а досягнутий рівень соціального захисту має бути збережено.

Також Конституційним Судом  у рішенні від 17.07.2018 №6-р/2018, виходячи зі змісту ст.16 Конституції, було наголошено на конечній потребі зберігати генофонд Українського народу, яка «викликана перш за все незадовільною екологічною ситуацією, спричиненою, зокрема, Чорнобильською катастрофою, наслідком якої стало погіршення стану здоров’я населення, демографічний занепад, зростання смертності потерпілого від Чорнобильської катастрофи населення, захворюваності дітей, підвищення рівня інвалідизації населення. Вкрай серйозними наслідками, породженими цією катастрофою, є також проблеми соціально-психологічного характеру у постраждалих від Чорнобильської катастрофи громадян».

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» регулює питання поділу території на відповідні зони, режим їх використання та охорони, умови проживання та роботи населення, господарську, науково-дослідну та іншу діяльність в цих зонах. Закон закріплює і гарантує забезпечення режиму використання та охорони вказаних територій з метою зменшення дії радіоактивного опромінення на здоров'я людини та на екологічні системи.

Надзвичайна актуальність вирішення проблем, обумовлених Чорнобильською катастрофою, знайшла відображення і в інших законодавчих актах. Зокрема, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Питання соціального, медичного та протирадіаційного захисту постраждалого населення регулюються статтями Конституції України, багатьма законами, Постановами та іншими документами Верховної Ради України, а також Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України та нормативними актами міністерств та відомств.

До територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, в межах України належать території, на яких виникло стійке забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами понад доаварійний рівень, що, з урахуванням природно-кліматичної та комплексної екологічної характеристики конкретних територій, може призвести до опромінення населення, і яке потребує вжиття заходів щодо радіаційного захисту населення та інших спеціальних втручань, спрямованих на необхідність обмеження додаткового опромінення населення, зумовленого Чорнобильською катастрофою, та забезпечення його нормальної господарської діяльності.

Овруцька територіальна громада площею 1546 км.кв. є територією, яка уся забруднена внаслідок аварії на ЧАЕС. ЇЇ населені пункти розташовані у зоні безумовного (обов'язкового) відселення – це с.Виступовичі, у зоні гарантованого добровільного відселення – 55 населених пунктів, та до недавнього часу, існувала зона посиленого радіологічного контролю – у якій перебувало 26 населених пунктів.

Межі цих зон установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національною академією наук, центральними органами виконавчої влади, сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, безпеки використання ядерної енергії, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, на основі експертних висновків.

На території Овруцької громади проживає понад 19200 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, зокрема, 1530 осіб 1 категорії - це особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи; 962 особи 2 категорії; 13310 осіб 3 категорії; діти - постраждалі внаслідок аварії ЧАЕС 2919, в тому числі 37 дітей, які мають інвалідність внаслідок захворювань пов’язаних з аварією на ЧАЕС; 480 вдів, смерть рідних пов’язана з наслідками зазначеної аварії.

Соціальний захист осіб, зазначених вище, полягає у Чорнобильських виплатах, які прив’язані до умов проживання на забрудненій території і відміна цих територій призведе до втрати пільг та компенсацій. Основна маса населення, яка забезпечується цими компенсаціями- це особи, на долю яких випали усі наслідки аварії на ЧАЕС. Це і відселення, втрата майна, роботи, хвороби. В цілому, регіон і на сьогодні долає соціально-економічну катастрофу, до якої призвела Чорнобильська катастрофа.

На базі досліджень науковців та медиків, які мають проводити дослідження не тільки у зоні відчуження, але і на інших територіях, які зазнали вплив радіації мають бути обґрунтовані висновки, в тому числі і після масштабних пожеж 2020 року в Чорнобильських лісах від яких потерпіла і Овруччина.

Як відомо, землі забруднені кількома типами радіонуклідів. Період їх напіврозпаду становить від 29 до 24 000 років! Як пам'ятаємо з курсу фізики, у результаті напіврозпаду радіонукліди не зникають повністю, але їх стає вдвічі менше, ніж було. Отже, за більш ніж 100 тисяч років чорнобильські землі повністю очистяться, і там буде сприятливе для людини радіоекологічне середовище.

Для того, щоб забруднення, спричинене аварією на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, зникло – потрібно 10 періодів напіврозпаду радіонуклідів. На сьогодні на забруднених територіях залишилися радіонукліди із тривалим періодом розпаду.

•        Цезій 137 і стронцій 90 мають періоди напіврозпаду 30 років і 28 років.

Це геохімічні аналоги калію і кальцію, тому вони циркулюють у навколишньому середовищі: з лісової підстилки до мінеральної частини ґрунтів, потім до кореневої системи рослин, потім знову у якесь дерево чи траву. Такий кругообіг цих радіонуклідів. Один період напіврозпаду вже відбувся, тож радіоактивного цезію і стронцію стало в два рази менше.

•        Плутоній 239 має період напіврозпаду 24 тисячі років.

Ці радіонукліди не мають геохімічних аналогів, тому вони не вступають у зв’язки із природними елементами.

Однак, вони за своєю фізичною суттю мають інший тип випромінювання –альфа–випромінювання, яке має дуже велику іонізуючу здатність. Від цього опромінення можна захиститися спецодягом і маскою. Бо, якщо вони потрапляють через органи дихання в організм, то це велика проблема.

•        Ще одна проблема – викиди плутонію 241 із бета-випроміненням. В нього період напіврозпаду 14 років. Але він переходить в америцій 241 (альфа-випромінювач), в якого період напіврозпаду 483 роки.

•        Тобто на фоні зменшення цезію і стронцію відбувається збільшення альфа-випромінюючих радіонуклідів і максимум цього випромінювання припаде за розрахунками на 2056 рік.

Таким чином, Чорнобильська катастрофа створила на значній території України надзвичайно небезпечну для здоров'я людей і навколишнього природного середовища радіаційну обстановку. Усунення наслідків цієї катастрофи залежить від законодавчого визначення правового режиму різних за ступенем радіоактивного забруднення територій і заходів щодо його забезпечення.

Підсумовуючи викладе зазначаємо та звертаємо увагу на те, що жодним чином не допускається з боку держави порушення сутності права на соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх дискримінація, натомість держава повинна вживати всіх заходів для гарантування прав людини, їх забезпечення, захисту та  відповідного сприяння реалізації. Закликаємо не допустити прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» з метою недопущення зменшення соціальних гарантій та соціального захисту постраждалого від аварії на Чорнобильській АЕС населення.

 

 

За дорученням сесії

Овруцької міської ради,

міський голова                                               Іван КОРУД