Звіт про хід  і результати   виконання  бюджету Овруцької міської територіальної громади  За І півріччя 2023 року

 • 119

                                                                   Додаток №1 до рішення

Звіт про хід  і результати   виконання  бюджету Овруцької міської територіальної громади

 За І півріччя 2023 року

По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 325 млн. 191,4 тис. грн., виконання в цілому становить 99,0%

За І півріччя 2023 року у порівнянні з І півріччям 2022 року (170млн. 197,8 тис. грн.) доходів надійшло на 154 млн. 993,5 тис. грн. більше.

          До бюджету Овруцької міської територіальної громади за І півріччя 2023 року надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 235 млн. 666,4 тис. грн., що становить  72,5 %  в загальній структурі надходжень.

          Найбільшу питому вагу в структурі надходжень (без урахування трансфертів)    становлять:

 • Власні надходження бюджетних установ - 120 млн. 201,6тис.грн.

( 51%) (І півріччя 2022р – 4 млн. 68,9 тис.грн.);

 

-  Податок та збір на доходи фізичних осіб - 63млн. 369,5 тис. грн.

  (26,9%), ( І півріччя 2022р.- 51 млн. 529,9 тис. грн.);

 •  Акцизний податок - 7 млн. 643,9 тис. грн. (3,2%)( І півріччя 2022р – 3 млн. 268,9  тис. грн.);
 • Місцеві податки – 31 млн.267,7тис. грн. (13,3%) (І півріччя 2022р  – 18 млн. 105,0 тис.грн);
 • Адміністративні збори та платежі – 3 млн.43,7 тис.грн.(1,3%)( І півріччя 2022р  – 926,6 тис.грн);
 •  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 7 млн. 776,1.грн. ( 3,3%) (І півріччя 2022р – 8 млн. 535,8 тис.грн.);
 •  Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  - 1 млн.396,9 тис.грн. (0,6%) ( І півріччя 2022р   – 45,1 тис.грн)
 •  Інші надходження – 967,0 тис.грн.

 

Надійшло  міжбюджетних  трансфертів всього 89 млн. 525,0 тис. грн.

        

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному  фондах Овруцького міського бюджету за 1 півріччя 2023

року295  млн 649,9 тис. грн, що на 165 млн 989,0 тис. грн більше, ніж в     

1 півр. 2022 року.

 

В тому числі по галузях:

 • галузь “Освіта” (кпк1000)   209 млн. 482,6 тис. грн. (70,8%)
 • галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) -  5 млн. 150,5 тис. грн.(1,7%)
 • галузь ”Управління” (кпк 0100)– 17 млн. 994,7 тис. грн.(6,1)
 • галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) –  9 млн. 288,8 тис. грн. (3,1%)
 • галузь “Культура” (кпк 4000) –  5млн. 622,7 тис. грн.(1,9%) 
 • галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)-  3 млн. 523,3 тис. грн.
 • галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) - 27 млн. 064,5 тис. грн.(9,1%)
 • галузь «Економічна діяльність» (кпк 7000)- 5млн. 095,0 тис. грн.(1,7%)
 • інша діяльність (кпк 8000)  5 116,7 тис. грн. (1,7%)
 • Міжбюджетні трансферти (КПК 9000)-  7311,2 тис. грн.
 • Погашено по кредиту НЕФКО в 2019-2023 роках :

-відсотків – 377,0 тис. грн.

- кредиту - 5 940,0 тис. грн.

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями склали 119 млн. 141,3 тис. грн. (40,2%), медикаменти –            907,9 тис. грн. (0,3%), продукти харчування - 2698,0тис. грн.(0,9%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10 млн. 482,2тис. грн. (3,5%), соціальні виплати –  2780,7тис. грн.(0,9 %).

 Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно - правових  актів ( Бюджетний кодекс України,  Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»,  Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року (зі змінами) “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішень сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищених статтях видатків  відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

 

Заступник міського голови                                           Наталя РИБИНСЬКА

Начальник відділу фінансів                                          Тамара ШУРЛО