ЗВІТ про роботу відділу фінансів міської ради за 2023 рік

  • 55

 

ЗВІТ

про роботу відділу фінансів міської ради

за 2023 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган − установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

У своїй діяльності відділ фінансів міської ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про відділ фінансів та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота відділу фінансів міської ради ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Відділ фінансів є окремою юридичною особою із самостійним веденням бухгалтерського обліку. В складі відділу 3 штатні одиниці.

 

Аналітична робота

Протягом 2023 року робота здійснювалась згідно
з затвердженим по відділу фінансів міської ради планом роботи.
Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів ОДА, в т.ч. узагальнювалась інформація виконавчих органів міської ради відповідно до завдань Міністерства фінансів України,  
 рішень, розпоряджень та доручень  обласної військової адміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції відділу.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання  бюджету міської територіальної громади за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо: 

- стану виконання дохідної та видаткової частин бюджету в розрізі дохідних та видаткових джерел;

- очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального фонду бюджету за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів та порівняно з аналогічним періодом 2022 року (щодня);

- стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; 

- стану надходжень до бюджету міської територіальної громади коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- споживання енергоносіїв бюджетними установами та інформування
з цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;

- виконання видаткової частини бюджету міської територіальної громади по кодах програмної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню;

- здійснення аналізу економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва, екологічного фонду та житлово-комунальної сфери;

- здійснення аналізу зареєстрованих фінансових зобов’язань  в Управлінні Державної казначейської служби України в Овруцькому районі, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках бюджету міської територіальної громади ;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до бюджету міської територіальної громади та фінансування бюджетних установ;

- проведення аналізу стану кредиторської та дебіторської заборгованостей.

Опрацьовувались та готувались відповіді на  інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції відділу.

Готувались в межах повноважень зауваження по пропозиціях до змін до бюджету, які надходили на погодження від інших структурних підрозділів міської ради.

 

 

Організаційна робота.

Відповідно до своїх посадових інструкцій працівники відділу  вносили дані в електронну базу  зведених показників бюджету на 2023 рік, друкували бюджетні запити на 2023 рік (24 запити), лімітні довідки, витяги з річного та помісячного розписів бюджетних асигнувань (222 шт.) та направляли головним розпорядникам коштів.

 

Формували, друкували паспорти бюджетних програм на 2023 рік (48 шт.) та зміни до них (109 шт), звіти про виконання паспортів бюджетних програм  за 2022 рік, річний та помісячний розпис доходів, видатків загального та спеціального фонду бюджету, розпис фінансування,  кошториси, плани асигнувань загального та спеціального фондів, розподіли зведених показників кошторисів, планів асигнувань, плани використання бюджетних коштів, зведення показників спеціального фонду та змін до них (1235 шт) , мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (54 шт) та подавали до УДКСУ  в Овруцькому районі

 

Готували матеріали для проведення здачі звіту «Про виконання міського бюджету за 2022 рік», експертизи  рішення «Про  бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2023 рік», експертизи показників  бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2023 рік в Департаменті фінансів Житомирської ОВА.

 

Щоденно отримують файли  про зареєстровані фінансові зобов’язання у розрізі    розпорядників та одержувачів , аналізують дані фінансових зобов’язань по кожному розпоряднику   коштів (в розрізі кодів економічної класифікації видатків, цільового  призначення видатків),  формують, друкують,   затверджують у  міського голови(заступників міського голови) розпорядження про виділення     коштів (877 шт.), розподіли виділених бюджетних асигнувань (380 шт.) та подають до УДКСУ в Овруцькому районі.

 

 Підготовлено 5 договорів з місцевими бюджетами різних рівнів про надання інших  субвенцій. 

Упродовж  2023 року здійснювалась координація учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету міської територіальної громади, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням державної казначейської служби, ГУ ДПС у Житомирській області, підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини  бюджету.

Розроблено і доведено до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів.

          Проведено роботу щодо визначення загального рівня прогнозного обсягу доходів на наступний бюджетний період на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України. Здійснено прогнозні розрахунки в розрізі джерел надходжень з урахуванням можливих ризиків, що можуть призвести до зменшення надходжень в майбутньому бюджетному році та здійснення заходів щодо додаткових надходжень.         

Проведено опрацювання, аналіз і погодження паспортів бюджетних програм на 2023 рік, наданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, для затвердження їх спільним наказом
відділу фінансів і головних розпорядників коштів у рамках програмно-цільового методу бюджетування та підготовка Розпоряджень міського голови  «Про затвердження паспортів бюджетних програм», «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм».

Щомісячно на адресу департаменту фінансів ОДА надавалася інформація стосовно виконання протокольних доручень, розпоряджень голови облдержадміністрацій, контрольних завдань ОДА.

Відповідно до щомісячного звіту управління державної казначейської служби України у місті щодо виконання дохідної та видаткової частин бюджету міської територіальної громади здійснювався аналіз виконання бюджету  за відповідний період, готувалися відповідні аналітичні матеріали.

Підготовлено матеріали для проведення засідання виконкому міської ради та на сесію міської ради (проект рішення, доповідні записки,) з наступних питань:

- «Про виконання бюджету міської територіальної громади
за 2022 рік»;

- «Про виконання бюджету міської територіальної громади
за І квартал 2023 року»;

- «Про виконання бюджету міської територіальної громади
за І півріччя 2023 року»;

- «Про виконання бюджету міської територіальної громади
за 9 місяців 2023 року»;

- «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022      № 1591 «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2023 рік»; (16 рішень з додатками)

-«Про затвердження змін до переліку капітальних видатків, які будуть проводитись в  2023році» ; (15 рішень з додатками)

- «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади
за 202
4 рік»;

          Підготовлено два регуляторні акти – проект рішення міської ради «Про встановлення ставок податку  на майно на території Овруцької міської територіальної громади», проект рішення «Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької міської територіальної громади». З метою проходження регуляторної процедури у відповідності до вимог та принципів законодавства про державну регуляторну політику, проекти рішень внесено до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік, на офіційному сайті Овруцької міської ради оприлюднено повідомлення про оприлюднення зазначених проектів регуляторних актів, а також проекти рішень винесені на розгляд сесії міської ради. Здійснено моніторинг по інших територіальних громадах, якими вже прийняті відповідні рішення за типовою формою.

Погоджувались висновки ГУ ДПС у Житомирській області  за платежами, місцевого бюджету та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевим бюджетами та подання контролюючих органів щодо повернення коштів надміру сплачених до бюджету міської територіальної громади.

Забезпечено проведення детального аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів казначейства. До департаменту фінансів обласної державної адміністрації щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних установах міста.

Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні та квартальні звіти до УДКСУ, ОДПІ та до інших державних соціальних фондів.

Складено меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до Книги «Журнал-Головна». Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях. Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей.

Готувались накази з особового складу та із загальної діяльності установи.

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                            Тамара ШУРЛО