ПРОЕКТ СТРАТЕГIЧНИХ ЦIЛЕЙ ОВРУЦЬКОЇ ОТГ (ДОД 2)

  • 90

Фото без опису

 

Стратегічні цілі Операційні цілі Завдання
1. Забезпечення умов для сталого розвитку економіки громади та залучення

інвестицій

1.1. Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу 1.1.1. Створення умов для стимулювання підприємницької активності громадян.
1.1.2. Створення механізмів підтримки осіб, які започатковують підприємницьку діяльність.
1.2. Покращення бізнес-клімату і можливостей для залучення інвестицій 1.2.1. Розробка актуальної містобудівної документації.
1.2.2. Покращення інвестиційного клімату в громаді.
1.2.3. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу
1.3. Підтримка промислового та

сільськогосподарського виробництва, переробки

та збуту продукції.

1.3.1. Використання потенціалу мисливства та рибальства
1.3.2. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та переробки с/г продукції в громаді.
1.4. Інформаційна підтримка та активізація населення 1.4.1. Брендування громади
1.4.2. Інформування населення про економічні можливості/зміни
1.4.3. Активізація громадянського суспільства через підтримку громадських організацій, фондів та ініціатив
2. Покращення

інфраструктури

адмінцентру громади та

сільських територій, підвищення якості життя мешканців, збереження і розвиток традицій і культури

2.1. Розвиток інженерної

інфраструктури.

2.1.1. Будівництво та реконструкція доріг.
2.1.2. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення.
2.1.3. Забезпечення сільських територій доступністю до мережі Інтернет.
2.1.4. Модернізація та проведення мереж вуличного освітлення.
2.2.Покращення надання послуг у сфері освіти та охорони здоров’я і покращення соціального захисту населення. 2.2.1. Покращення якості надання освітніх послуг у громаді.
2.2.2. Підвищення якості послуг у закладах охорони здоров’я.
2.2.3. Створення та діяльність ЦНАП, організація відділених робочих місць в сільських населених пунктах.
2.3. Підвищення рівня екологічної та енергетичної безпеки. 2.3.1. Поліпшення управління твердими побутовими відходами.
2.3.2. Реалізація ПДСЕР
2.3.3. Підтримка розвитку альтернативної енергетики
2.3.4. Організація системи енергоменеджменту в громаді
2.4.  Підвищення рівня безпеки проживання у громаді. 2.4.1. Створення центру безпеки
2.4.2. Влаштування мережі відеоспостереження
2.4.3. Створення притулку для безхатніх тварин.
2.5. Створення умов для розвитку культури та спорту 2.5.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва.
2.5.2. Запровадження нових та підтримка існуючих фестивалів
2.5.3. Будівництво ігрових спортивних майданчиків для залучення населення до ведення здорового способу життя.
  2.6. Сприяння та розвиток  молодіжної політики 2.6.1. Запровадження навчання і профорієнтації для перепрофілювання та переорієнтації трудових кадрів залежно від потреб місцевого ринку праці.
2.6.2. Створення єдиного молодіжного простору.
3.Розвиток туризму. 3.1. Розвиток

зеленого, релігійного та інших видів туризму, народних промислів.

3.1.1. Розробка документації, необхідної для розвитку туристичної інфраструктури.
3.1.2. Проведення ремонтних і реставраційних робіт пам’яток місцевого значення та об’єктів історико-культурної спадщини громади.
3.1.3. Створення туристичних маршрутів.
3.1.4. Відродження та розвиток традиційних народних ремесел, сприяння організації роботи майстерень.
3.1.5. Організація виготовлення та встановлення туристичних вказівників (туристичних карт-схем, таблиць туристичної інформації, вказівників).
3.2. Популяризація туристичного потенціалу Овруцької ОТГ. 3.2.1. Розробка та функціонування туристичного інтернет-ресурсу.
3.2.2. Проведення заходів з промоції туристичного потенціалу громади.

Пропозиції та зауваження приймаються до 24.09.2018 року