Зміна тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до КП "Водоканал"

  • 383

Фото без описуВідповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови           № 869 від 1 червня 2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 р. № 130, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області повідомляє про намір здійснити зміну тарифів на послуги  з централізованого водопостачання та водовідведення:

Тарифи плануються у наступних розмірах (грн./м. куб. з ПДВ):

 

Водопостачання

Водовідведення

Населення

46,88

28,58

Бюджетні установи

46,88

28,58

Інші підприємства

46,88

28,58

Порівняно з діючими тарифами на послуги по КП «Водоканал», які уведені з 01.07.2021 р., підвищення відповідно складе: по водопостачанню разом з водовідведенням  для всіх категорій споживачів – на 203,94 %.

          Формування тарифів здійснювалося відповідно до річних планів ліцензованої  діяльності із централізованого водопостачання та  водовідведення, економічно обґрунтованих планових витрат, кошторисів з урахуванням нових ставок податків і зборів, цін  на матеріальні, паливні та енергетичні, трудові ресурси та послуги у плановому періоді. Перегляд тарифів пов'язаний із зміною витрат, що не залежать від ліцензіата.

          Річні плани складалися окремо за видами такої діяльності на підставі фактичних та  прогнозованих обсягів надання послуг з  централізованого водопостачання та водовідведення.

          Планування витрат здійснювалося із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат управління та обслуговування виробництва, діючих нормативно-правових актів.

Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення проводяться шляхом ділення суми річних планованих витрат повної собівартості та річного планованого прибутку на планований річний обсяг централізованого водопостачання та водовідведення.

          Структуру планових витрат по «Водопостачанню» складають: прямі матеріальні витрати  - 31,76 %;  прямі витрати з оплати праці – 26,21 %;  інші прямі витрати – 6,36 %;  загальновиробничі – 16,48 %;  адміністративні – 19,19 %. По «Водовідведенню»:  прямі матеріальні витрати – 28,25 %, прямі  витрати з оплати праці – 30,84 %, інші прямі витрати – 8,38 %;  загальновиробничі – 13,38 %; адмінвитрати – 19,15 %.

Витрати на збут у плановому періоді не враховуються. Оскільки, з 01.05.2019 р. згідно Закону України “Про житлово-комунальні послуги” № 2189-VIII ці витрати включені до розрахунку плати за абонентське обслуговування, яка застосовується для усіх споживачів послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в розрізі послуг і її розмір затверджується Наказом по підприємству. Плата за абонентське обслуговування не є комунальною послугою, тому не затверджується органом місцевого самоврядування.В розрахунок абонентської плати включаються витрати, пов’язані з укладанням договору на надання комунальної послуги, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягнення плати за спожиті комунальні послуги, абонентський супровід споживача (видача довідок тощо). Плата за абонентське обслуговування є платежем, що нараховується окремо від плати за водопостачання та водовідведення. Нараховується і сплачується щомісячно, незалежно від того, чи користувався споживач послугою з водопостачання та водовідведення. Абонентська плата в розрахунковій квитанції відображається окремим пунктом.

Згідно розрахунків підприємства плата за абонентське обслуговування на одного абонента становитиме:

з централізованого водопостачання у розмірі – 15,28 грн. з ПДВ в місяць,

з централізованого водовідведення у розмірі – 15,28 грн. з ПДВ в місяць,

До складу тарифів включено планований прибуток для населення, бюджетних та інших споживачів: по водопостачанню – 2,42 %, по водовідведенню – 1,75 % у середньозваженому тарифі та податок на додану вартість для всіх споживачів (20 %). Планований прибуток визначається як сума коштів, що перевищує суму повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій та інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження ліцензованої діяльності .

На даний час на підприємстві діють тарифи, уведені з 01.07.2021 р., розроблені на початку 2021 року та затверджені рішенням виконкому міської ради № 181 від 25.06.2021 р. Тривалий термін, майже 3 роки, тарифи на послуги не переглядалися.

Рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості на надання послуг з водопостачання та водовідведення на кінець 2023 року складає трохи менше 50 %.

          Протягом 2021-2023 рр. відбулося підвищення вартості матеріальних, паливних, енергетичних ресурсів, які необхідні підприємству для надання послуг.

Підвищення вартості електричної енергії, в тому числі послуг з розподілу та передачі електричної енергії, порівняно з вартістю, що врахована у діючому тарифі, складає – 213,56 %, більше, ніж у два рази.

Аналогічна ситуація спостерігається і щодо вартості паливно-мастильних матеріалів. У розрахунковому планованому тарифі на 2024 рік по КП «Водоканал» при  розрахунку вартості витрат на паливно-мастильні матеріали врахована вартість пального без ПДВ: бензин А-95 – 38,71 грн../л, ДП – 38,71 грн./л, газ – 24,13 грн./л. При цьому, у діючому тарифі вартість пального враховано у наступних розмірах: бензин А-92 – 22,88 грн../л без ПДВ, ДП – 21,21 грн./л без ПДВ, газ – 12,13 грн./л без ПДВ. Підвищення відповідно складає - бензин А-92 – більше, ніж у 1,5 рази - 69,2 %, ДП – майже у два рази  - на 82,5 %, газ – у два рази – на 98,9 %. Спостерігається нестійка та нестабільна ситуація щодо вартості пального.

Якщо порівнювати ціни на матеріальні ресурси, спостерігається аналогічна тенденція – підвищення їх вартості складає у 2-3 рази.

З 01.01.2024 р. відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 р.», прожитковий мінімум для працездатних осіб, від розміру якого залежать розміри тарифних ставок і посадових окладів, складає – 3028 грн., тоді як у діючому тарифі враховано розмір прожиткового мінімуму – 2270 грн. З 01.01.2024 р. підвищення відповідно складає – 33,4 %. При цьому, з 01.01.2024 р. мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі – 7100 грн., з 01.04.2024 р. – 8000 грн., нижче якої, згідно діючого законодавства, не може бути здійснена оплата праці робітникам підприємства. Підвищення мінімальної заробітної плати порівняно з 2021 роком, (коли її розмір був встановлений на рівні 6000 грн.) -  складає 18,3 %. Зазначені чинники впливають і на розміри нарахувань на заробітну плату.

Зазначені вище фактори негативно позначаються на роботі комунального підприємства. Відповідно у зв’язку з підвищенням  вартості вказаних ресурсів (трудових, матеріальних, паливних та енергетичних), рівень відшкодування собівартості зменшується. Тариф не є 100 % економічно-обгрунтованим і тому виникає потреба у перегляді діючих тарифів.

          Вказані зміни і стали причиною розроблення та затвердження нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

 

          Просимо споживачів послуг із розумінням віднестися до підвищення тарифів.

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

          У разі виникнення зауважень і пропозицій, всі бажаючі можуть звернутися до комунального підприємства «Водоканал» для їх розгляду у 14-денний  строк – з 26 січня по 08 лютого 2024 року за адресою: м. Овруч, вул. І. Франка,5-а, тел. 0414840597.

Для порівняння наводимо інформацію про тарифи по Житомирській області.

Фото без опису

 

Адміністрація КП «Водоканал» Овруцької

міської ради Житомирської області»

 

 

          Директор КП «Водоканал»                                                  Олександр ЛАТАШ