Зміна тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

  • 23

Фото без описуПланові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення розроблені відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою КМУ від 01 червня 2011 року № 869 (в редакції постанови КМУ від 03.04.2019р. №291) «Про забезпечення  єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».       

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови           № 869 (в редакції постанови КМУ від 03.04.2019р. №291) «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг,  структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 р. № 130, КП «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області повідомляє про намір здійснити зміну тарифів на послуги  з централізованого водопостачання та водовідведення:

 

Тарифи плануються для всіх споживачів у наступних розмірах (грн./м. куб. з ПДВ):

 

Водопостачання

Водовідведення

Населення

48,00

28,08

Бюджетні установи

48,00

28,08

Інші підприємства

48,00

28,08

       

           На даний час діють тарифи на водопостачання введені в дію з 01.05.2019 р., розроблені за показниками 2019 року.     

          Формування тарифів здійснювалося відповідно до річних планів ліцензованої  діяльності із централізованого водопостачання та  водовідведення, економічно обґрунтованих планових витрат, кошторисів з урахуванням нових ставок податків і зборів, цін  на матеріальні, паливні та енергетичні ресурси та послуги у плановому періоді.

          Річні плани складалися окремо за видами такої діяльності на підставі фактичних та  прогнозованих обсягів надання послуг з  централізованого водопостачання та водовідведення.

          Планування витрат здійснювалося із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат управління та обслуговування виробництва.

Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення проводяться шляхом ділення суми річних планованих витрат повної собівартості (без річного планованого прибутку) на планований річний обсяг централізованого водопостачання та водовідведення

          Найбільшу питому вагу в структурі собівартості планових витрат по «Водопостачанню» займають прямі матеріальні витрати  - 23,9 %;  прямі витрати з оплати праці – 35,82 %;  інші прямі витрати – 8,69%;  загальновиробничі – 7,09 %;  адміністративні – 22,06%;  витрати на збут – 2,43 %. По «Водовідведенню»:  прямі  витрати з оплати праці – 27,13 %, прямі матеріальні витрати – 66,9 %, інші прямі витрати – 5,97;        

          Перегляд тарифів пов'язаний із зміною витрат, що не залежать від ліцензіата.

          Перш за все підвищення тарифів пов’язано із збільшенням вартості електричної енергії, паливно-мастильних та інших матеріальних ресурсів, підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вартість електричної енергії, з урахуванням послуг з розподілу, яка врахована у діючому тарифі складає – 3,54 грн./кВт/год з ПДВ. На даний час станом на 01.01.2024 р. вартість електричної енергії складає 8,02 грн./кВт/год з ПДВ. Підвищення відповідно складає на 126,5 %, тобто більше ніж у два рази.

Аналогічна ситуація спостерігається і щодо вартості паливно-мастильних матеріалів.  Вартість пального складає: ДП – 45,45 грн./л, бензин А-95 – 45,45грн../л, газ – 27,0 грн../л. з ПДВ. Тоді як у діючому тарифі враховано: ДП – 23,36 грн./л, бензин А-92 – 23,58 грн. /л, газ – 14,55 грн./л. з ПДВ. Підвищення вартості ПММ: ДП на 94,5%; бензина на 92,9%; газу на 85,6% .

Спостерігається нестійка та нестабільна ситуація на ринку щодо вартості енергоносіїв.

       Підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, мінімальної заробітної плати та відповідно посадових окладів, тарифних ставок працівників підприємства, внесенням змін у Колективний договір,  щодо оплати праці.

          З 01.01.2024 р. прожитковий мінімум для працездатних громадян, від розміру якого залежать розміри тарифних ставок і посадових окладів, складає – 3028 грн., тоді як у діючому тарифі враховано розмір ще мінімальної заробітної плати – 1921 грн. З 01.01.2024р. підвищення відповідно складає – 57,6 %. При цьому, мінімальна заробітна плата в Україні встановлена у розмірі – 7100 грн., нижче якої, згідно діючого законодавства, не може бути здійснена оплата праці робітникам підприємства. Підвищення мінімальної заробітної плати порівняно з 2019 роком, (коли її розмір був встановлений на рівні 4173 грн.) -  складає 70,1%. Зазначені чинники впливатимуть і на розміри нарахувань на заротну плату.

Підвищення вартості енергетичних, паливних та матеріальних ресурсів, а також зазначені вище фактори негативно позначаються на роботі комунального підприємства, склалася невідповідність рівня діючих тарифів фактичним витратам на виробництво та надання послуг. Підприємство відчуває нестачу власних обігових коштів, отриманих від реалізації послуг, а тому виникає потреба у перегляді діючих тарифів.

          Отже, зміна тарифів та перегляд діючих пояснюється наступними факторами: змінюється постійно в бік збільшення вартість  паливних, матеріальних та енергетичних ресурсів, змінився розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, що веде також до збільшення нарахувань на заробітну плату. Вказані зміни і стали причиною розроблення та затвердження нових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення.

          Просимо споживачів послуг із розумінням віднестися до підвищення тарифів.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

          У разі виникнення зауважень і пропозицій, всі бажаючі можуть звернутися до комунального підприємства «Відродження» для їх розгляду у 14-денний  строк  за адресою: м. Овруч, вул. І. Франка,5-а, тел. 0975952536.»

Примітка: Дане повідомлення розміщене в засобах масової інформації – газета ЗОРЯ  №5 від 02лютого 2024року

 

 

 

Директор КП «Відродження»                                Чичирко М.В.