Зміни законодавства щодо подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи

  • 208

Фото без описуДо відома  суб`єктів господарювання!!!

 

Зміни законодавства щодо подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи

 

29.12.2022 набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» від 06.09.2022 № 2571-IX (http://surl.li/ebjra), яким внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 Так, серед окремих змін можна звернути увагу на такі:

перевірка (верифікація) відомостей щодо особи КБВ здійснюється під час проведення реєстраційних дій (крім реєстрації припинення), але лише у разі подання юридичною особою відповідних відомостей про КБВ;

чітко розмежовано, що кожен визначений документ щодо КБВ подається лише у разі реєстрації відповідних змін про КБВ;

виключено норму щодо обов’язку юридичних осіб щорічно підтверджувати відомості про КБВ, а саме статтю 17-1 Закону про реєстрацію;

юридичні особи зобов’язані підтримувати відомості про КБВ, структуру власності в актуальному стані, та подавати документи про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення;

- засновники (учасники) юридичних осіб зобов’язані надавати на запит юридичних осіб, а також самостійно інформацію, необхідну для подання/актуалізації юридичною особою інформації про КБВ протягом 5 робочих днів з дати виникнення змін;

у разі виявлення юридичною особою неповноти, неточностей чи помилок у поданих відомостях про КБВ така особа зобов’язана не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення подати виправлені відомості;

- у разі відсутності КБВ юридична особа зобов’язана повідомити про це державного реєстратора під час проведення державної реєстрації створення, включення відомостей та змін до відомостей про юридичну особу;

- додано нову підставу для відмови – заяву про державну реєстрацію створення, включення відомостей та змін до відомостей про юридичну особу подано із зазначенням КБВ, який на день подання заяви помер;

посилено відповідальність за неподання/неправдиве подання юридичною особою відомостей про КБВ.

Також, важливим є розширення переліку юридичних осіб, що не повинні подавати відомості про КБВ:

були і раніше в переліку: політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об’єднання, адвокатські об’єднання, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації, торгово-промислові палати, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку:

При цьому, з переліку виключено релігійні організації та організації водокористувачів.

 Додані до переліку:

- житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи, садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

 - адвокатські бюро;

асоціації власників житлових будинків;

- внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання;

відокремлені структурні підрозділи зі статусом юридичної особи (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації);

 організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері нотаріату;

- публічні компанії (юридичні особи, створені у формі публічного акціонерного товариства, акції яких допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), який формується в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, рівнозначні тим, що були прийняті Європейським Союзом);

державні пенсійні фонди.

 Закріплено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовими актами, якими затверджені положення про форму та зміст структури власності й методологія визначення юридичною особою КБВ, подають інформацію про КБВ (за умови подання її вперше) протягом шести місяців з дня набрання чинності вказаними актами, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Ця норма НЕ буде поширюватися на ЮО, які через закон не повинні подавати таку інформацію, а також тих, які подадуть до вказаного строку.

З окремими особливостями оновлення відомостей про КБВ на виконання пункту 4 розділу Х Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» можна ознайомитися в листі Міністерства юстиції № 60780/8.4.3/32-22 від 26.07.2022 за посиланням - https://cutt.ly/S00JdnV.