Звіт про роботу відділу бухгалтерського обліку, консолідованої  звітності та комунальної власності Овруцької міської ради за 2023 рік

  • 151

 

Звіт

про роботу відділу бухгалтерського обліку, консолідованої  звітності та комунальної власності Овруцької міської ради

за 2023 рік

Відділом забезпечується ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності, проведення операцій з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності, правове забезпечення роботи міської ради та її виконавчого комітету, реалізація повноважень у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження комунального майна, управління об’єктами міської комунальної власності.

 

                   В складі відділу 8 штатних одиниць (працює 7 одиниць).

 

          Для міської ради в Державній казначейській службі України відкрито 87 (вісімдесят сім) реєстраційних рахунків.

Основні функції, які виконуються:

1.       Взяття участі у розробці проекту міського бюджету.

2.       Постійний контроль за проведенням  капітальних та поточних видатків згідно проектів, договірної ціни з актами виконаних робіт.

3.       Постійний контроль за цільовим використанням коштів.

4.       Постійний контроль за встановленням посадових окладів працівникам.

Протягом 2023 року проведено та подано до ДКСУ - 2115 платіжних доручень, зареєстровано юридичних зобов’язань - 830 шт. та фінансових зобов′язань – 1722 шт. для розрахунків з різними дебіторами та кредиторами.

 Проведено синтетичний та аналітичний облік видатків, оброблено первинні документи по різним джерелам фінансування, а саме:

-        Ведення обліку розрахунків та інформації щодо заборгованості (дебіторами та кредиторами);

-        Проведення 11-х довідок  про надходження в натуральній формі;

-        Нарахування оплати праці (110 працівників);

-        Нарахування орендної плати за майно (31 договір);

-        Нарахування плати за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами (8 договорів);

-        Нарахування квартплати за найм житла (278 договорів);

-        Нарахування орендарям на відшкодування комунальних послуг (21 установа – водопостачання, електроенергія та теплопостачання);

-        Облік основних засобів та амортизації;

-        Перевірка підстав та списання майна;

-        Підготовка актів приймання-передачі майна (125 актів);

-        Підготовка актів списання матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів в кількості 101 шт.;

-        Прийняття та зведення 12 реєстрів на 575 осіб щодо отриманих ліків за пільговими рецептами  по ЧАЕС, підготовка щомісячної інформації до Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської ОДА       отриманих ліків за пільговими рецептами ЧАЕС, всього рецептів - 2637 шт.;

-        Проведення виплати грошової винагороди до державних свят - 1350 осіб (нагородження грамотами, подяками);

-        Оплачено 12270 квитків по пільговому перевезенню громадян залізничним транспортом;

-        Здійснення функцій уповноважених осіб з публічних закупівель до 50 тис. грн. (483 договори – викладання та закриття).

-        Внесення даних з накладних, договорів, актів, звітів до системи E-data (1428 документів);

-        На підставі опрацьованих первинних документів формування меморіальних ордерів: № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 - в кількості 250 шт.;

-        Внесення даних з меморіальних ордерів до Головної книги;

-        Щомісячно та щоквартально подання звітів та інформацій по розрахунках.

Протягом 2023 року забезпечено  дотримання термінів складання і подання звітності до:

Державної казначейської служби України:

(звіт по Овруцькій міській раді та консолідована звітність: міська рада, Центр надання соціальних послуг, Центр первинної медико-санітарної допомоги, КНП «Овруцька міська лікарня»)

-        Баланс (8 звітів);

-        Звіт про фінансові результати (8 звітів);

-        Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (272 звіти);

-        Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги  (76  звітів);

-        Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами  власних надходжень (88 звітів);

-        Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (108 звітів);

-        Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (195 звітів);

-        Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не  відображаються у звіті про заборгованість за бюджетними коштами (4 шт.);

-        Пояснювальна записка (10 шт.).

Державної податкової служби України:

-        Річний звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2022 рік;

-        Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2023 рік;

-        квартальна податкова декларація екологічного податку з додатками;

-        об’єднана квартальна звітність (1 ДФ, звітність ЄСВ): заробітна плата працівників міської ради, оплата ФОПам за отримання товарів, послуг в кількості  1049 особи;

Головне управління статистики:

-        Звіт із праці форма №1-ПВ (місячний, квартальний);

-        Звіт про заборгованість з оплати праці (місячний);

-        Звіт про роботу автотранспорту (квартальний);

-        Звіт про капітальні інвестиції (квартальний);

-        Звіт про об'єкти погосподарського обліку (річна за 2022 рік);

-        Звіт про постачання та використання енергії (річна за 2022 рік);

-        Звіт про використання та запаси палива (річна за 2022 рік).

У 2023 році проводилось нарахування заробітної плати працівникам міської ради, відповідно до штатних розписів та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами) та Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам міської ради.

Підготовлено 45  довідок  працівникам міської ради за місцем вимоги.

Проведено підготовку 390 документів (авансових звітів) та здійснено облік   розрахунків з підзвітними особами (працівниками міської ради).

Проведено   списання  матеріальних  цінностей  непридатних  для  подальшого використання (підготовлено 115 актів).

При оприбуткуванні ІНМА нараховано знос у розмірі 50% вартості.

Здійснено нарахування по лікарняних   листах   та   подано   заявку   до  Пенсійного фонду -  75  заявок, 131 працівник.

         Нараховано відпустки по ЧАЕС та подано до управління соціальної політики Коростенської РДА  12 заявок (98 працівників).

Підготовлено та розроблено тендерну документацію, запущено 67 процедур закупівель в системі Прозорро шляхом проведення відкритих торгів.

Оголошено 25 закупівель в системі Прозорро без використання електронної системи. За результатами проведених вищевказаних закупівель складено 484 протоколи уповноваженої особи.

Укладено та підписано 74 договори.

Складено та підписано 97 додаткових угод.

Складено та підписано  протоколи аукціонної комісії.

Щомісячно формуються фактичні видатки по міській раді в розрізі КФК та КЕКВ.

Сформовано звіт про проведені видатки  в Овруцькій міській раді за 2023 рік.

Здійснено контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і  облікових документів, розрахунків та платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплати праці.

Здійснено роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової дисципліни, кошторисів витрат.

Проводиться робота з обліку пального, здійснюється контроль за його використанням, формується реєстри видачі талонів (міська рада та ДФТГ).

Здійснюється оформлення договорів по підприємствах щодо закупки матеріалів для військових частин, забезпечується оплата та приймання-передача майна.

Забезпечено збереження бухгалтерських документів.

Здійснено ведення бухгалтерського обліку та складання звітності  по Овруцькій міській організації ветеранів України.

Проводяться заходи по ліквідації КП «Овруцька районна друкарня» Овруцької міської ради (завезено документи в архівну установу, здійснено контроль за передачею майна, проведено розрахунки по дебіторській заборгованості, затверджено та подано відповідну звітність).

Підготовлено документацію на приватизацію об’єктів малої приватизації  нежитлових будівель.

Здійснено підготовку та оголошено  аукціони з приватизації майна.

Оформлено документацію та підписано договори купівлі-продажу на об'єкти:

- Нежитлова будівля Овруцької районної друкарні по вул. Гетьмана Виговського, б. 3; 

- Нежитлове приміщення по вул. Прикордонна, 26-в-1;

- Нежитлові будівлі та споруди по вул. Шкільна, 1-Б в с. Норинськ Коростенського району;

-  Нежитлова будівля по вул. Тараса Шевченка,  1-В в м. Овруч;

- Нежитлова будівля  по вул. Тараса Шевченка, 1-Б в м. Овруч;

- Нежитлова будівля колишньої ЦРА по вул. Тараса Шевченка, 98/11 в м. Овруч;

- Нежитлова будівля господарчого корпусу по вул. Київська, 127-Є в м. Овруч.

Здійснюються заходи з продажу наступних об’єктів комунальної власності:

  • нежитлової будівлі, загальною площею 159,1 кв.м., по вул. Житомирська, 13 в с. Мала Хайча.
  • нежитлового приміщення  магазину, загальною площею 52,0 кв. м. по вул. Садова, 8 в с. Колосівка.

Постійно проводиться робота з постановкою на облік та зняття з обліку транспортних засобів.

Протягом року підготовлено документацію та здійснено перереєстрацію 8 транспортних засобів.

Складено та направлено відповіді у системі Прозорро Північному офісу Держаудитслужби в Житомирській області з моніторингу закупівель в електронній системі, у системі Прозоро – Антимонопольному комітету України.

Здійснено процедуру передачі нерухомого майна з державної у комунальну власність Овруцької міської територіальної громади: адміністративне  приміщення управління сільського господарства по вулиці Тараса Шевченка, 49 та приміщення гаражів по вулиці І. Франка, 4а.

У 2023 році взято на облік 25 сімей внутрішньо переміщених осіб, які потребують отримання житла з фонду житла ВПО.

Всього станом на 01.01.2024 року перебуває на обліку у міськвиконкомі 50 сімей внутрішньо переміщених осіб (111 осіб).

Видано 16 дублікатів свідоцтва про право власності на житлові будинки.

Видано 14 ордерів на заселення житлових приміщень.

Постійно видаються довідки громадянам про перебування їх на квартирному обліку, про участь громадян в приватизації державного житлового фонду, про те, чи притягувалися громадяни до адміністративної відповідальності на адміністративній комісії.

Готувались відповідні матеріали для організації аукціонів з оренди комунального майна.

Підготовлено договори оренди та договори на відшкодування коштів за спожиті енергоносії та комунальні послуги по адміністративному приміщенню міської ради.

Проводиться систематизація об’єктів нерухомого майна комунальної власності, здійснюється внесення відомостей про присвоєні адреси до реєстру адрес.

Постійно надаються консультації з питань приватизації житла та взяття на квартирний облік.

Проведено три засідання комісій по перерахунку грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (зі змінами), від 14.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (зі змінами),  від 28 березня 2018 р. № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей».

          Інформацію щодо потреби у наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення в Овруцькій міській територіальній громаді підготовлено та подано в Департамент соціального захисту населення Житомирської ОДА та Міністерство ветеранів України.

Опрацьовано, підготовлено матеріали  та направлено до суду 152 процесуальних документів  судових проваджень, однією з сторін яких виступає  Овруцька міська рада, в тому числі заяви по суті розгляду справи (відзиви, заяви про залучення третіх осіб), які перебувають у відання Житомирського окружного адміністративного суду, Господарського суду Житомирської області, Народицького районного суду.

          Відвідано 16 судових засідань.

          11.01.2023 р.; 16.02.2023 р.; 16.03.2023 р., 20.04.2023 р., 17.05.2023 р., 15.06.2023 р., 18.08.2023 р., 20.09.2023 р., 23.11.2023 р., 15.12.2023р. прийнято участь у засіданнях  комісії з прав захисту дитини  при виконавчому комітеті Овруцької міської ради.

          З метою  здійснення заходів у сфері опіки та піклування над повнолітніми недієздатними  та обмежено дієздатними особами, призначенні помічника фізичній дієздатній особі організовано та проведено    7 засідань опікунської ради. За наслідками засідань підготовлено відповідні протоколи, подання, висновки, посвідчення з  подальшим оформленням та направленням документації до суду. 

          За наслідками засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті оформлено протоколи адміністративної комісії та 43 постанови про притягнення осіб до адміністративної відповідальності, 6 з яких направлено на примусове виконання до виконавчої служби. За зверненням громадян видаються довідки (характеристики) щодо притягнення/не притягнення  до адміністративної відповідальності.

Проведено заходи з організації конкурсу з пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на конкурсних засадах та розподілу між напрямками (безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів; безоплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування) на 2023 рік.  Засідання комісії   з оформленням відповідних протоколів. Заключено відповідні договори, додаткові угоди з надавачами послуг.

Організовано  та проведено процедуру набору присяжних для Овруцького районного суду Житомирської області.

На розгляд виконавчого комітету підготовлено та винесено 135 проектів рішень з розробленням відповідних положень до рішень у разі необхідності. 

На розгляд засідання комісії та сесії Овруцької міської ради підготовлено та винесено 168 проектів рішень.

Підготовлено 53 проекти розпоряджень міського голови.

Виконуються інші доручення міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради.

Постійно здійснюється опрацювання вхідної кореспонденції, яка надходить від громадян, підприємств, установ, організацій,  та надаються відповіді на звернення, заяви та листи.

Начальник відділу-головний бухгалтер

відділу бухгалтерського обліку

консолідованої звітності

та комунальної власності                                                       Катерина ДАВИДЮК