Проєкт рішення "Про податок на майно на території Овруцької міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік"

  • 980

Вінілова наклейка на автомобіль - Тризуб (Тризуб) / Герб України

                                                                     ПРОЄКТ                                                           

   У К Р А Ї Н А

 Овруцька міська рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

______________________ сесія                                               VIII скликання

 

від ___________ 2023 року   № _______

Про податок на майно на території

Овруцької міської територіальної громади

та встановлення ставок податку на 2024 рік

          Відповідно до ст. 10, 12, 265, 266, 267, 269-287 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями,   керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від ___________2023 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:     

          1. Встановити на території Овруцької міської територіальної громади податок на майно в частині:

          1.1. Земельний податок;

1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.3. Транспортний податок.

         2. Затвердити «Положення про порядок обчислення та сплати земельного податку на території  Овруцької міської територіальної    громади (додаток 1).

          3. Встановити на території Овруцької міської територіальної громади:

3.1. ставки земельного податку згідно з додатком 2;

3.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком (додаток 3).

          4. Затвердити Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Овруцької міської   територіальної громади (додаток 4).

          5. Встановити:

5.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 5);

5.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком (додаток 6).

          6. Затвердити Положення про порядок справляння транспортного податку на території Овруцької міської територіальної громади (додаток 7).

         7. Встановити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

8. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку та заступника міського голови Рибинську Н.М.

10. Рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.

 

Міський голова                                                             Іван КОРУД

 

ДОДАТОК  1

до рішення  міської ради

VІІІ скликання

№ _____ від _______2023 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати земельного податку на території Овруцької міської  територіальної громади

1. Положення розроблено у відповідності до Податкового кодексу України і є обов’язковим для виконання на території Овруцької міської  територіальної громади.

          2. Платники  земельного податку :

    2.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

          2.2. землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування

  3. Об’єкти оподаткування земельним податком:

    3.1. земельні ділянки, які перебувають у власності;

    3.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності;

    3.3. земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування;

4.База оподаткування

4.1 Базою оподаткування є:

     4.1.1. нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого  Податковим кодексом України.

    4.1.2. площа земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не проведено.

База оподаткування по земельних частках (паях) визначається згідно із даними земельних ділянок, на які фізичні особи мають право як власники земельних часток (паїв), з урахуванням підпунктів 4.1.1 та 4.1.2 цього пункту.

       5. Ставки земельного податку.   

 5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

5.1.1. Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,  для лісових земель - 0,01 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5.1.2. Ставка податку за земельні за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності), нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі  3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

      5.1.3. За земельні ділянки, власники (користувачі) яких житлово – будівельні кооперативи, житлові кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків, гаражні кооперативи, підприємства, установи, організації, які проводять реконструкцію майна під житло та відомості про які внесені до Державного земельного кадастру встановлюється в розмірі 0,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

5.2 Ставки земельного податку за земельні ділянки , у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких  не проведено .

       5.2.1. Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Житомирській області, для сільськогосподарських угідь встановлюється в розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Житомирській області,  для лісових земель - 0,01відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Житомирській області.

6.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

6.1.1. особи з інвалідністю першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу України, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

6.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1  статті 281 Податкового кодексу України, станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених пунктом 281.2 статті 281 Податкового кодексу України, така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги (далі - заява про застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

6.5. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена у пункті 281.1 статті 281 Податкового кодексу України, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з урахуванням вимог пункту 284.2 статті 284 цього Кодексу та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого цього пункту пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

6.6. Від сплати податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

6.6.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

6.6.2. громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.6.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.6.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків) (за умови використання за цільовим призначенням), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

6.6.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6.6.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

6.7 Звільняються  від сплати земельного податку органи місцевого самоврядування, комунальні установи, організації, підприємства Овруцької міської ради, утворені на території Овруцької громади відповідно до рішень Овруцької міської ради, заклади, установи та організації комунальної власності для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я,  фізичної культури та спорту, музеї, бібліотеки, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, за земельні ділянки об’єктів зеленого господарства (сквери, парки) комунальної власності, за земельні ділянки під розміщення спортивних споруд та інфраструктури, що перебувають у комунальній власності міста.

 

6.8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Не спалачується податок за:

6.8.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

6.8.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

6.8.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

6.8.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

6.8.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

6.8.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

6.8.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

6.8.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7 Податковий період.

7.1 Базовим податковим (звітним) періодом для  земельного податку є календарний рік.

 

8.Порядок обчислення та строк сплати земельного податку.

8.1.Порядок обчислення та строк сплати земельного податку визначені статтею 286-287 Податкового кодексу України.

   Секретар ради                                                                  Віктор КИСІЛЬ

 

      ДОДАТОК  2

до рішення  міської ради

     VІІІ скликання

№ _____ від ______2023 р.

 

СТАВКИ
земельного податку

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з
КАТОТТГ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

16

06

UA18060170000069581

Овруцька  міська  територіальна громада

 

емельні ділянки оздоровчого призначення (земельні ділянки, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено(за межами населених пунктів або в межах населених пунктів)

код

Найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

 

Категорія: землі сільськогосподарського призначення

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; земельні ділянки, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

1,000

0,300

0,300

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

1,000

0,300

0,300

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1,000

1,000

0,300

0,300

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

1,000

0,300

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва

1,000

1,000

0,300

0,300

01.06

Для колективного садівництва

1,000

1,000

0,300

0,300

01.07

Для городництва

1,000

1,000

0,300

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

1,000

0,300

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

0,300

0,300

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

0,300

0,300

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

0,300

0,300

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

0,300

0,300

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

0,300

0,300

01.14

 

Для цілей підрозділів 01.01-01.13, 01.15-01.19. і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

0,300

0,300

01.15

Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами

1,000

1,000

0,300

0,300

01.16

Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами

1,000

1,000

0,300

0,300

01.17

Земельні ділянки запасу ( земельні ділянки, які не не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) 

1,000

1,000

0,300

0,300

01.18

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони

1,000

1,000

0,300

0,300

01.19

Земельні ділянки  під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами

1,000

1,000

0,300

0,300

 

 

 

 

 

 

 

02

 

Категорія: землі житлової та громадської забудови

Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1,000

1,000

5,000

5,000

02.02

Для колективного житлового будівництва

1,000

1,000

5,000

5,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,500

0,500

0,500

0,500

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

1,000

1,000

5,000

5,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,000

1,000

5,000

5,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,500

0,500

0,500

0,500

02.07

Для іншої житлової забудови 

1,000

1,000

5,000

5,000

02.08

 

 

 

 

Для цілей підрозділів 02.01-02.07,02.09-02.12 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

1,000

1,000

5,000

5,000

02.09

 

 

 

 

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

1,000

1,000

5,000

5,000

02.10

 

 

 

 

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об»єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

 

1,000

1,000

5,000

5,000

02.11

 

 

 

 

Земельні ділянки запасу( земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

1,000

1,000

5,000

5,000

02.12

 

 

 

 

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 

 

1,000

1,000

5,000

5,000

 

 

 

 

 

 

03

Земельні ділянки громадської забудови (земельні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

1,000

1,000

5,000

5,000

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

1,000

1,000

5,000

5,000

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

1,000

1,000

5,000

5,000

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

1,000

1,000

5,000

5,000

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

1,000

1,000

5,000

5,000

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1,000

1,000

5,000

5,000

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000

1,000

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,000

1,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,000

1,000

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель, компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, повязаною з отримання прибутку

1,000

1,000

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000

1,000

5,000

5,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000

1,000

5,000

5,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,000

1,000

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

1,000

1,000

5,000

5,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,000

1,000

5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03.20 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об»єктів рекреаційного призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

03.18

Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань

1,000

1,000

5,000

5,000

03.19

Земельні ділянки запасу( земельні ділянки, які не налані у власність або крристування громадянам чи юридични особам)

 

 

1,000

1,000

5,000

5,000

03.20

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони

1,000

1,000

5,000

5,000

 

 

 

04

 

 

Категорія: землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

Земельні ділянки природно-заповідного фонду (природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об’єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення)

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1,000

1,000

5,000

5,000

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

1,000

1,000

5,000

5,000

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

1,000

1,000

5,000

5,000

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

1,000

1,000

5,000

5,000

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1,000

1,000

5,000

5,000

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1,000

1,000

5,000

5,000

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1,000

1,000

5,000

5,000

04.08

Для збереження та використання заказників

1,000

1,000

5,000

5,000

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1,000

1,000

5,000

5,000

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1,000

1,000

5,000

5,000

04.11

 

 

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1,000

1,000

5,000

5,000

05

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення

05.01

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення(природні об'єкти, що мають особливу  наукову цінність, та які надаються для збереження  і використання  цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

1,000

1,000

5,000

5,000

05.02

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки , які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)

 

1,000

1,000

5,000

5,000

 

 

06

 

Категорія: землі оздоровчого призначення

Земельні ділянки оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

1,000

1,000

5,000

5,000

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,000

1,000

5,000

5,000

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

06.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки , які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)

1,000

1,000

5,000

5,000

 

07

Категорія: землі рекреаційного призначення

Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

1,000

1,000

5,000

5,000

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,000

1,000

5,000

5,000

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1,000

1,000

5,000

5,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04, 07- 06-07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

     1,000

   1,000

     5,000

      5,000

07.06

Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень

1,000

1,000

5,000

5,000

07.07

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки , які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,000

1,000

5,000

5,000

07.08

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування

1,000

1,000

5,000

5,000

07.09

Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання

1,000

1,000

5,000

5,000

 

 

08

 

Категорія: землі історико-культурного призначення

Земельні ділянки історико-культурного призначення (земельні ділянки, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1,000

1,000

5,000

5,000

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

1,000

5,000

5,000

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03,08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

08.05

 

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки , які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

     1,000

   1,000

    5,000

      5,000

 

09

Категорія: землі лісогосподарського призначення

Земельні ділянки лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові земельні ділянки, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земельних ділянок, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,010

0,010

0,010

0,010

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,010

0,010

0,010

0,010

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02, 09.04-09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

    0,010

   0,010

     0,010

     0,010

09.04

Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства

    0,010

  0,010

     0,010

      0,010

09.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки , які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)

0,010

0,010

0,010

0,010

 

10

Категорія: землі водного фонду

Земельні ділянки водного фонду (земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,000

1,000

5,000

5,000

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

1,000

5,000

5,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

1,000

5,000

5,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1,000

1,000

5,000

5,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11, 10.13-10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

10.13

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки , які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)

1,000

1,000

5,000

5,000

10.14

Водні об'єкти загального користування

1,000

1,000

5,000

5,000

10.15

Земельні ділянки під пляжами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.16

Земельні ділянки під господарськими сіножатями

1,000

1,000

5,000

5,000

 

 

11

Категорія: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Земельні ділянки промисловості (земельні ділянки, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

1,000

1,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,000

1,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,000

1,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,000

1,000

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04, 11.06-11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

11.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки , які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,000

1,000

5,000

5,000

11.07

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

11.08

Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей  поводження з відходами

1,000

1,000

5,000

5,000

 

12

 

Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

1,000

1,000

5,000

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

1,000

1,000

5,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1,000

1,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09,    12.11-12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

     1,000

   1,000

     5,000

      5,000

12.11

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

     1,000

    1,000

       5,000

       5,000

12.12

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки , які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

     1,000

    1,000

        5,000

       5,000

12.13

Земельні ділянки загального користування, які використовується як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні

     1,000

     1,000

        5,000

      5,000

13

Земельні ділянки зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,000

1,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

5,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05-13.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1,000

1,000

5,000

5,000

13.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки , які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,000

1,000

5,000

5,000

14

 

Земельні ділянки енергетики (земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

 

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

1,000

1,000

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1,000

1,000

5,000

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02, 14.04-14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

14.04

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки , які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,000

1,000

5,000

5,000

14.05

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

14.06

Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей  поводження з відходами

1,000

1,000

5,000

5,000

15

Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства)

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

1,000

1,000

5,000

5,000

15.02

Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії

1,000

1,000

5,000

5,000

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби

1,000

1,000

5,000

5,000

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки

1,000

1,000

5,000

5,000

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

1,000

1,000

5,000

5,000

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань

1,000

1,000

5,000

5,000

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07, 15.09-15.11 таі для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів,закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

1,000

1,000

5,000

5,000

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління Національної поліції

1,000

1,000

5,000

5,000

15.11

Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони

1,000

1,000

5,000

5,000

16

 

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної форми власності)

3,000

3,000

3,000

3,000

 

      Секретар ради                                                                Віктор КИСІЛЬ                                                                                                                          

 

ДОДАТОК  3

до рішення  міської ради

      VІІІ скликання

№ _____ від _____2023 р.

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з
КАТОТТГ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

16

06

UA18060170000069581

Овруцька  міська  територіальна громада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи:

 

особи з інвалідністю першої і другої групи

100

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100

пенсіонери за віком

100

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

100

фізичні особи визнані законом, особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100

Юридичні особи:

 

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю

100

громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці

100

бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України

100

 органи місцевого самоврядування, комунальні установи, організації,підприємства Овруцької міської ради, утворені на території Овруцької громади відповідно до рішень Овруцької міської ради, заклади, установи та організації комунальної власності для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я,  фізичної культури та спорту, музеї, бібліотеки, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, за земельні ділянки об’єктів зеленого господарства (сквери, парки) комунальної власності, за земельні ділянки під розміщення спортивних споруд та інфраструктури, що перебувають у комунальній власності міста

100

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків) (за умови використання за цільовим призначенням), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

100

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди

10

 

       Секретар ради                                                               Віктор КИСІЛЬ

 

ДОДАТОК  4

до рішення  міської ради

      VІІІ скликання

№ _____ від _____2023 р.

Положення

про порядок справляння  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Овруцької міської  територіальної громади

1. Положення розроблено у відповідності до ст. 266 Податкового кодексу України і є обов’язковим для виконання на території Овруцької міської  територіальної громади.

          2. Платниками податку є  фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об'єкт і база оподаткування.

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3.3. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4. Пільги із сплати податку.

База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

4.1. Звільнити від сплати податку, що сплачується на відповідній території  з об'єктів нежитлової нерухомості:

- підприємства комунальної власності;

- господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення;

- об'єкти релігійних та благодійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

5. Ставка податку.

Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,5 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,3 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

6. Порядок обчислення суми податку.

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 4 цього Положення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпункту «а»  або «б» пункту 4 цього Положення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 4 цього Положення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б і в цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

г΄) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

6.2. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

     6.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податк, разом з детальним розрахунком суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, що надсилаються платнику податку, повинні містити щодо кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, зокрема, але не виключно, інформацію про адресу місцезнаходження об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, його площу, ставки та надані фізичним особам пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

6.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

      6.7. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком:

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. Строки сплати податку.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

            У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 6.3 пункту 6 цього положення, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

 

       Секретар ради                                                                  Віктор КИСІЛЬ

 

ДОДАТОК  5

до рішення  міської ради

        VІІІ скликання

№_________ від __________2023 р.

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Код області

Код району

Код
згідно з
КАТОТТГ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

16

06

UA18060170000069581

Овруцька  міська  територіальна громада

 

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

Код

Найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1¹ зона

зона

зона

 зона

2¹ зона

3¹ зона

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

-

-

0,500

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

-

-

0,500

-

-

1110.3

Будинки садибного типу

0,500

-

-

0,500

-

-

1110.4

Будинки дачні та садові

0,500

-

-

0,500

-

-

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

-

-

0,500

-

-

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

-

-

0,500

-

-

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

-

-

0,500

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,500

-

-

0,500

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,500

-

-

0,500

-

-

113

1130

Гуртожитки

Гуртожитки

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних

0,000

-

-

0,000

-

-

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,000

-

-

0,000

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,300

-

-

0,300

-

-

1211.2

Мотелі

0,300

-

-

0,300

-

-

1211.3

Кемпінги

0,300

-

-

0,300

-

-

1211.4

Пансіонати

0,300

-

-

0,300

-

-

1211.5

Ресторани та бари

0,300

-

-

0,300

-

-

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,300

-

-

0,300

-

-

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,300

-

-

0,300

-

-

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,300

-

-

0,300

-

-

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,300

-

-

0,300

-

-

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

0,000

-

-

0,00

-

-

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування   

0,300

-

-

 0,300

-

-

1220.3

Будівлі органів правосуддя

0,000

-

-

0,000

-

-

1220.4

Будівлі закордонних представництв

0,000

-

-

0,000

-

-

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,300

-

-

 0,300

-

-

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,300

-

-

0,300

-

-

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,300

-

-

0,300

-

-

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,300

-

-

0,300

-

-

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,300

-

-

0,300

-

-

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,300

-

-

0,300

-

-

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,300

-

-

0,300

-

-

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,300

-

-

0,300

-

-

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,300

-

-

0,300

-

-

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,300

-

-

0,300

-

-

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,300

-

-

0,300

-

-

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,300

-

-

0,300

-

-

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,300

-

-

0,300

-

-

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,300

-

-

0,300

-

-

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,300

-

-

0,300

-

-

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,300

-

-

0,300

-

-

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,300

-

-

0,300

-

-

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,300

-

-

0,300

-

-

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,300

-

-

0,300

-

-

1242.2

Гаражі підземні

0,300

-

-

0,300

-

-

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,300

-

-

0,300

-

-

1242.4

Навіси для велосипедів

0,300

-

-

0,300

-

-

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

0,000

-

-

0,000

-

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

0,000

-

-

0,000

-

-

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,300

-

-

0,300

-

-

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,300

-

-

0,300

-

-

1252.3

Силоси для зерна

0,300

-

-

0,300

-

-

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,300

-

-

0,300

-

-

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,300

-

-

0,300

-

-

1252.6

Холодильники

0,300

-

-

0,300

-

-

1252.7

Складські майданчики

0,300

-

-

0,300

-

-

1252.8

Склади універсальні

0,300

-

-

0,300

-

-

1252.9

Склади та сховища інші

0,300

-

-

0,300

-

-

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,300

-

-

0,300

-

-

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,300

-

-

0,300

-

-

1261.3

Цирки

0,300

-

-

0,300

-

-

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,300

-

-

0,300

-

-

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,300

-

-

0,300

-

-

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,300

-

-

0,300

-

-

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї

0,300

-

-

0,300

-

-

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.3

Технічні центри

0,300

-

-

0,300

-

-

1262.4

Планетарії

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.5

Будівлі архівів

0,000

-

-

0,000

-

-

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

0,300

-

-

0,300

-

-

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,300

-

-

0,300

-

-

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,300

-

-

0,300

-

-

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

0,000

-

</