Проєкт рішення _Про затвердження положення про порядок справляння туристичного збору на території Овруцької міської територіальної громади та встановлення ставок податку на 2024 рік

  • 231

                                                                  

                                                   Фото без опису                                         ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_________________ сесія                                             VІІІ  скликання

 

від _________2023 року   № ________

 

Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного збору на території Овруцької міської територіальної громади та встановлення ставок на 2024 рік

 

          Керуючись статтями 10, 12, 268 Податкового Кодексу України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від _______2023 р., міська рада   

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити Положення про порядок справляння туристичного збору на території Овруцької міської  територіальної громади (додаток 1).

 

2. Встановити ставки туристичного збору у розмірі 0,25 відсотка – для внутрішнього туризму та 0,5 відсотка – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно з вимогами чинного законодавства.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку та заступника міського голови Рибинську Н.М.

 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.

 

Міський голова                                                                 Іван КОРУД

 

 

            ДОДАТОК № 1

 до рішення міської ради

                           VІІІ скликання

           № _____ від ________2023 р.  

 

Положення про порядок справляння туристичного

збору на території Овруцької міської  територіальної громади

 

        1. Загальні положення

 

        1.1.  Положення про порядок справляння туристичного

збору на території Овруцької міської  територіальної громади  (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 21.05.1997р. зі змінами та доповненнями та визначає порядок справляння туристичного збору на території громади.

        Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території  Овруцької міської територіальної громади.

        1.2. Внутрішній туризм  - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

        В’їзний туризм -  прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

        1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

        2. Платники збору

        2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Овруцької міської територіальної громади, на якій діє рішення  Овруцької міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунком 5.1 пункту 5 цього Положення.

        2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

        а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму;

        б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

        в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

        г) ветерани війни;

        ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

        д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”  підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

 

        3. Ставка збору

        3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,25 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

        4. База справляння збору

        4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

 

        5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

        5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

        а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

        б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

        5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

        а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього пункту;

        б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 цього пункту, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

        в) юридичними особами, які уповноважуються Овруцькою міською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

        6. Особливості справляння збору

        6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Овруцької міської ради. За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

        6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Овруцької міської ради.

        6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

        7. Порядок сплати збору

        7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал на підставі рішення Овруцької міської ради.

        7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

     

           Секретар ради                                                            Віктор КИСІЛЬ