Проєкт рішення "Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької міської територіальної громади на 2024 рік"

  • 424

                                 Вінілова наклейка на автомобіль - Тризуб (Тризуб) / Герб України                  

                                                             ПРОЄКТ         

                                                                                                                                                                            

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_______________ сесія                                               VIII скликання

        

від _______ 2023 року  № ____

 

Про встановлення ставки єдиного

податку на території Овруцької міської

територіальної громади на 2024 рік

 

         Відповідно до ст.ст. 10, 12, 293 Податкового Кодексу України від        02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись  п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від ____2023 року, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:     

 

1. Встановити ставки єдиного податку на території Овруцької міської  територіальної громади для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1.1 для першої групи платників єдиного податку -  в розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму працездатних осіб, встановленого законом  на 1 січня податкового (звітного) року;

         1.2 для другої групи платників єдиного податку - в розмірі  14 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на     1 січня податкового (звітного) року.

 

2. Затвердити Порядок справляння єдиного податку відповідно Додатку 1.

  

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку та заступника міського голови Рибинську Н.М.

 

5. Рішення набуває чинності з 01.01.2024 року.

 

 

 

Міський голова                                                             Іван КОРУД

 

       ДОДАТОК № 1

       до рішення міської ради

                       VІІI скликання

        № ____ від _________2023 р.

 

 

 

Порядок справляння єдиного податку

 

1.Платники податку

Суб’єкти  господарювання,   які   застосовують  спрощену   систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку :

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з надання доступу до мережі Інтернет, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

Не можуть бути платниками єдиного податку (п. 291.5. ст. 291 ПКУ зі змінами та доповненнями):

  1. суб'єкти господарювання, які здійснюють:

- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора),

- обмін іноземної валюти,

- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин),

- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння),

- видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення,

- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеним розділом ІІІ ПКУ,

- діяльність з управління підприємствами,

-діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж,

- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату,

- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

2) фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту,

3 ) фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів;

4)  Фізичні  особи – нерезиденти.

5)  платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.Обєкт та база оподаткування  платниками єдиного податку першої – другої груп визначаються статтею 292 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

3.Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1)     для першої групи платників єдиного податку –   10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2)     для другої групи платників єдиного податку –  14 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої, другої груп є календарний рік, що визначено статтею 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

5.Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку визначаються статтею 295 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6.Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку визначаються статтею 296 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

  7.  Відповідальність платника єдиного податку

                          Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

          

 

   Секретар  ради                                                      Віктор КИСІЛЬ

 

 

 

       

 

 

 

                 

                        ПРОЄКТ         

                                                                                                                                                                            

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_______________ сесія                                               VIII скликання

        

від _______ 2023 року  № ____

 

Про встановлення ставки єдиного

податку на території Овруцької міської

територіальної громади на 2024 рік

 

         Відповідно до ст.ст. 10, 12, 293 Податкового Кодексу України від        02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись  п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від ____2023 року, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:     

 

1. Встановити ставки єдиного податку на території Овруцької міської  територіальної громади для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1.1 для першої групи платників єдиного податку -  в розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму працездатних осіб, встановленого законом  на 1 січня податкового (звітного) року;

         1.2 для другої групи платників єдиного податку - в розмірі  14 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на     1 січня податкового (звітного) року.

 

2. Затвердити Порядок справляння єдиного податку відповідно Додатку 1.

  

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку та заступника міського голови Рибинську Н.М.

 

5. Рішення набуває чинності з 01.01.2024 року.

 

Міський голова                                                             Іван КОРУД

 

       ДОДАТОК № 1

       до рішення міської ради

                       VІІI скликання

        № ____ від _________2023 р.  

 

Порядок справляння єдиного податку

 

1.Платники податку

Суб’єкти  господарювання,   які   застосовують  спрощену   систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку :

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з надання доступу до мережі Інтернет, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

Не можуть бути платниками єдиного податку (п. 291.5. ст. 291 ПКУ зі змінами та доповненнями):

  1. суб'єкти господарювання, які здійснюють:

- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора),

- обмін іноземної валюти,

- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин),

- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння),

- видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення,

- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеним розділом ІІІ ПКУ,

- діяльність з управління підприємствами,

-діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж,

- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату,

- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

2) фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту,

3 ) фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів;

4)  Фізичні  особи – нерезиденти.

5)  платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.Обєкт та база оподаткування  платниками єдиного податку першої – другої груп визначаються статтею 292 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

3.Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1)     для першої групи платників єдиного податку –   10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2)     для другої групи платників єдиного податку –  14 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої, другої груп є календарний рік, що визначено статтею 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

5.Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку визначаються статтею 295 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6.Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку визначаються статтею 296 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

  7.  Відповідальність платника єдиного податку

                          Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

   Секретар  ради                                                      Віктор КИСІЛЬ